[ Reaktion | Vorwärts | Zurück | Nach oben ]

Re: "SPÖ nicht mehr Partei der Assimilation" - Bekenntnis zu...

Von: Jandre Palatin, Klimpuh
Datum: 24.11.00
Uhrzeit: 18:44:38
Name des Remote-Computers: 212.27.93.177

News

Ako je G. Ladic siguran, da i svi njegovi "drugi " znaju, da SP sada gaji manjinsku politiku ZA manjine, a vec ne PROTIV manjine, onda ga prosim da ta "preokret" i njegove poslijedice za komunalnu politiku razlozi i nasemu nacelniku g. Franku (u Klimpuhu). Morebit cemo onda konacno dostati i (dvojezican) natpis na nas opcinski stan.


Stand: 24. November 2000