[ Reaktion | Vorwärts | Zurück | Nach oben ]

Status "nacionalne manjine" za Hrvate u Jugoslaviji

Von: Vecernji list
Datum: 02.02.01
Uhrzeit: 07:40:55
Name des Remote-Computers: 212.183.92.181

News

"U Saveznoj Republici Jugoslaviji se priprema novi zakon o nacionalnim manjinama koji će biti uskoro prihvaćen. U njemu će i hrvatska zajednica u Jugoslaviji, odnosno Hrvati, dobiti status nacionalne manjine."

To je jučer izjavila Jelena Marković, pomoćnica ministra u jugoslavenskom ministarstvu nacionalnih i etničkih zajednica. - Uz to, nacionalne manjine imat će pravo na službenu uporabu materinjeg jezika i isticanje svih naziva na jezicima manjina - kaže J. Marković. - To će uskoro biti regulirano na saveznoj razini a ne, kao do sada, od općine do općine.

Što to znači za nekoliko desetaka tisuća vojvođanskih Hrvata, upitali smo Antuna Skenderovića, dopredsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV). Za to se borimo od osnutka DSHV jer nam to omogućava prava koja imaju sve ostale, "stare" nacionalne manjine - kaže Skenderović. To znači pravo na obrazovanje, kulturne djelatnosti i informiranje na hrvatskome jeziku. Praktički, kada bude prihvaćen taj zakon, hrvatski jezik bit će službeno u upotrebi i u mnogim drugim mjestima, a ne samo u Subotici.


Stand: 02. Februar 2001