top of page

Tibor Jugović nadalje na čelu HGKD-a

Hrvatsko gradišćansko kul­tur­no društvo u Beču (HGKD) u srijedu, 8. junija je održalo svoju redovnu general­nu sjednicu pri koj je mag. Tibor Jugović ponovo odibran na čelo ovoga najstarijega društva gradišćanskih Hrvatov ne samo u Beču ne­go uopće. Ov prethodnik d­a­našnjega HGKD-a utemljen je u marcu 1922. ljeta, dak­le vrijeda po priključenju Ni­mške zapadne Madjarske k Austriji. HGKD još od utemeljenja Hrvatskoga centra 1994. ljeta djeluje pod krovom ove central­ne hrvatske ustano ve u Beču, ka od 1964. ljeta ima svoje sidišće u 4. bečkom kotaru u Schwindgasse 14.
U okviru HGKD-a su u prošlosti djelovale različne sekcije kao npr. Školska sekcija, čije dj­elovanje je u medjuvrimenu naslijedilo hrvatsko obrazovno djelovanje Centra, u okviru koga se i nada­lje održavaju hrvatski te­čaji za različne uzraste u jezi­č­ne nivoe, Klub seniorov, dr­u­št­veni zbor Otvorena srca ili dvo­jezična dičja grupa Viverica. Dokle su korona i dvoja ljeta duga zaklučenja ostavila svoje trage npr. na Klubu seniorov, ki bi se sada tribao ponovo (re)organizirati, Zbor Otvorena srca na čelu sa zborovodjom i dirigentom, rodjenim Splićaninom Giuseppom Terzom krenuo je novim putem a to i u suradnji sa za zborom u dolnjoaustrijskom Fišamentu, kade duhovnički službuje Hrvat Ivica Stanković i kada svaku nedilju točno napodne služi hrvatsku sv. mašu.
Hrvatska čuvarnica odn. Dvojezična dičja grupa Viverica je neprestano i vrlo uspješno djelovala za vrime pandemije, a kako je naglasila glavna tajnica Hrvatskoga centra, Gabriela Novak-Karall, „Viverica je puna za dojduća četira ljeta (maksimalno 14 dice), toliko se je se sada jur najavilo — a obnovljenje prostorijov čuvarnice na mezaninu u Schwindgasse 14 je jur lani uspješno završeno i financijski pokrito.
Kako je najavio dosadašnji i ponovno jednoglasno odibrani predsjednik HGKD-a, mag. Tibor Jugović, drušvto će se u okviru Ulične fešte Hrvatskoga centra (23.-25.09.) spomenuti 100. obljetnice utemeljenja prvoga Gradišćanskoga hrvatskoga kulturnoga društva u Beču i će se u kasnu jeseni u posebnoj priredbi još temeljitije baviti ovim istaknutim jubilejom.

Tibor Jugović nadalje na čelu HGKD-a
bottom of page