CENTAR.JEZIK (jezični tečaji za odrasle)

 

Ponuda jezičnih tečajev za odrasle obuhvaća:

  • Gradišćanskohrvatski jezik za početnike i napredne

  • Standardni hrvatski jezik za početnike i napredne

Nastavno osoblje: Izvorni govorniki s odgovarajućom naobrazbom

 

Nakon dugogljetne suradnje s različitimi udrugami, početkom akademskoga ljeta 2017./2018. Hrvatski centar počinje sa samostalnom organizacijom tečajev gradišćanskohrvatskoga i standardnoga hrvatskoga jezika za odrasle, a polaznikom su ponudjeni dva različiti stupnji za svaki od tečajev, početnički i napredni. Tečaji se prvenstveno odlikuju kvalificirani predavači ki su izvorni govorniki jezika podučavanja, ali potkovani stručnim i pedagoškim obrazovanjem. Tečaji su pripravljeni po jezični kompetencija polaznikov i individualizirani su prema potribami grup. Grupe činju manji broji polaznikov pa je laglje dinamičnije i intenzivnije djelati s polazniki i doprinosi kvaliteti tečajev. Uz jezičnu kompetenciju predavačev, svrha tečajev je upoznavanje povijesti, književnosti i kulture gradišćanskih Hrvatov, odnosno povijesti, književnosti i kulture na području Republike Hrvatske. Polazniki razvijaju i usavršavaju vještine čitanja, pisanja, slušanja, govorenja i razumivanja gradišćanskohrvatskoga i standardnoga hrvatskoga jezika tr će naučena znanja moći primijeniti u daljnji potreba, privatni ili poslovni.

Osim obrazovne instance ku pokrivaju ovi tečaji, oni su važni zbog prenošenja svisti o gradišćanskohrvatskom jeziku kao jednom živućem nematerijalnom dobru na većinski, ali i manjinski narod, a s druge strane pomoru pri učvršćivanju standardnoga hrvatskoga jezika na jezičnoj karti Europske unije. Uz znanja i vještine ke se tečajimi stiču, Hrvatski centar je idealan kao mjesto za održavanje tečajev jer osim hrvatskoga duha i atmosfere, nudi šaroliki i većjezični kulturni i obrazovni program u obliku predavanj, diskusijov, izložab, koncertov i ostalih društvenih dogadjanj. Zvana toga, Centar je jedina ustanova u Beču, ka nudi tečaje na gradišćanskohrvatskom jeziku. Uza to postoji i dodatna ponuda eksternoga kulturnoga programa: tematske šetnje gradom s peljači na hrvatskomu jeziku i s hrvatskimi temami (npr. Hrvatski tragovi u Beču), posjeti muzejem s hrvatskim peljanjem, posjeti gostujućimi kazališnimi predstavi, izlet u Gradišće…

 

Polag klasičnoga oblika jezičnih tečajev od jeseni 2014. postoji takodjer i (gradišćansko)hrvatski konverzatorij (razgovorni tečaj), ki izvornimi govorniki i zainteresiranimi za učenje s različni jezični sposobnosti, daje mogućnost svoje znanje jezika njegovati, aktivirati, usavršavati ili jednostavno steći jezičnu vještinu. Koncept tečajev pri tome slijedi metodu „rast stranih jezika“.

Tečaji se izvode semestralno, svaki tečaj ima predvidjenih 13 terminov, uz dodatni termin za eksternu nastavu (izlet, druženje, ekskurzija i sl.)

Termini

Gradišćanskohrvatski

Cijena: € 185,- pro Semestar (13 Terminov)
Minimalni broj polaznika: 5
Informacije i najave:
01 5046354 | ured@hrvatskicentar.at

Termini

Standardni hrvatski

Klavierhaus_Foerstl_Logo_neg_4c.jpg

 ©Hrvatski centar/Kroatisches Zentrum 

Schwindgasse 14, A-1040 Beč/Wien

 

ZVR: 440891871

 

T: + 43 (0) 1 504 63 54 F: + 43 (0) 1 504 63 54-9

ML: ured@hrvatskicentar.at

web: http://www.hrvatskicentar.at/

http://www.facebook.com/hrvatskicentar