top of page

Češka Komenský-škola uzor za hrvatski školski sustav u Beču

Delegacija iz nedavno formirane Inicijative za dvojezični odgoj i obrazovanje u Beču utorak, 30. maja je bila na informativnom pohodu češkoj i slovačkojKomenský-školi u Beču.

Slika:

U uredu češke i slovačke Komenský-škole na Sebastianplatzu 3 u Beču 3.; s desna: predsjednik školskoga društva Komenský Karl Hanzl, Gabriela, Novak-Karall, Adrijana Markon Jurčić i Petar Tyran (svi tri od Inicijative za dvojezični odgoj i obrazovanje u Beču) foto: M. Jonas


BEČ -- Predsjednik Komen­ský-škole Karl Hanzl je primio tročlanu delegaciju iz Inicijativaza dvojezični odgoj i obrazovanje u Beču da je podrobnije i informira o tom, kakofunkcionira ova dvo- odnosno trojezična školska ustanova s velikom i dugom tradicijomčeške i slovačke narodne grupe u Beču. Hanzl stoji na čelu ovoga društva s kih 30 članov i djeluje nadstranački i neovisno od svih ostalih čeških društav. Hanzl na vrhu svojega tīmaupravlja ovom dvo- odnosno trojezičnom privatnom odgojnom i obrazovnom institucijom s budžetom od kih tri milijuni eurov godišnje. Komenský-škola dostaje financijsku potporuod države Austrije na temelju Zakona o privatnom školstvu ali daleko najveći diofinancijskih sredstav mora sama organizirati -- uz ostalo iz sredstav za narodne grupe a dodatno i kroz prinos roditeljev s kih 2.400 E godišnje po ditetu, kao i uz punktualnopotpomaganje Republike Češke. Polag riči Hanzla roditelji su to rado voljni platiti zaistaknuto i dobro obrazovanje na češkom (i slovačkom) jeziku.


Kako Komenský-škola temelji na privatnom društvu i vlastitoj zgradi, tako će se u doglednovrime formirati i školsko društvo za ovu dvojezičnu hrvatsko-nimško odgojnu i obrazovnuustanovu u Beču. Na put tamo ćedu pravoda biti još potribni brojni razgovori i sa zastupnikipolitike a svakako i gospodarstva. Ali sudeći i po ovoj češkoj (i slovačkoj) školskojustanovi u Beču je čisto jasno, da je ovo najvjerojatnije jedini mogući put dojti do stvarnoga, uspješnoga i djelotvornoga školskoga odgoja i obrazovanja za potencijalneškolare i školarice s ciljem očuvanja i razvijanja hrvatskoga jezika a tim i obrazovanja u glavnom gradu Austrije -- je izjavila zgora spomenuta Inicijativa za dvojezični odgoj i obrazovanje u Beču sa sidišćem zasada u Hrvatskom centru

Comments


bottom of page