Centar.Advent.Sajam 2020. #alternativ

Tradicionalni adventski sajam Hrvatskoga centra održat će se ljetos zbog aktualne situacije s obzirom na vladajuća ograničenja i mjere u alternativnom obliku.

Od 07. do 23. decembra bit će u mezzaninu Centra mala stalna „prodajna izložba”, ka će biti otvorena radnim danom od 12:00-18:00, s mogućnošću narudžbe i najave si dojti po stvari u Centar.

Izlagači/ce su u velikom redoviti/e sudioniki/ce prošlih sajmov. Znači, bit će šarenoga, toploga, ukrasnoga, mekanoga, duhovitoga, ukusnoga, kreativnoga… a ponuda će biti izložena i u online-galeriji na internetskoj stranici Hrvatskoga centra.


Centar.Advent.Sajam #alternativ nudi šarolik izbor publikacijov i produktov različnih društav, ansamblov i grup unutar Centra, ali i drugih.