top of page

Izjava za medije: Inicijativa za dvojezični odgoj i obrazovanje u Beču

Initiative für bilinguale Erziehung und Bildung in WienU petak, 14. aprila 2023. ljeta u Hrvatskom centru u Beču se formirala »Incijativa za dvojezični odgoj i obrazovanje u Beču« s ciljem čim prijega osnivanja društva za ostvarivanje dvojezičnoga /hrvatski - nimški/ obrazovnoga sustava od čuvarnice do mature u Beču.


Dugoljetno je to potribovanje i cilj organizacijov gradišćanskih Hrvatov u Beču. Prve konkretne inicijative za odgoj i školovanje i na hrvatskom jeziku i o hrvatskoj kulturi i povijesti u Beču su se u novije vrime opet rodile 1995. ljeta u okviru novoformiranoga Hrvatskoga centra. Ali ni društvene ni političke prilike nisu bile dosta povoljne, da bi se u tom moglo napredovati. Ipak se je u Beču još 1993. ljeta ugodalo pokrenuti i usidriti dvojezičnu dičju grupu Viverica – tada još u okviru Školske sekcije Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču. Od onda i domaćini Viverice, roditelji ali pred svim i polazniki ove dvojezične čuvarnice bolno su iskusili da s prestupom u osnovnu školu hrvatski odgoj i učnja hrvatskoga jezika se odjednoč ukine. Dakle, tim se izgubio velik potencijal školarov i školaric za dvojezično školstvo u Beču. A da bi tada jur uspili s dvojezičnom školom, danas bi imali jur brojne i maturante i maturantice kao i akademičare i akademičarke školovane na i u hrvatskom jeziku, obrazovane i o hrvatskoj i gradišćanskohrvatskoj kulturi i povijesti, uz sve ostalo ča nudi ovakov tip dvojezične škole, a to na dva jeziki.


Zgora spomenuta peteročlana inicijativa – Vera Buranić (HAK), Simone Marko (Viverica), Adrijana Markon Jurčić (Obzor), Gabriela Novak-Karall (glavna tajnica u Hrvatskum centru) i Petar Tyran (kurator u Hrvatskom centru) – si je postavila cilj, da će u suradnji s čim višim brojem stručnjakov i stručnjakinj kao i političarov i političarkov krenuti s ovim projektom, ki triba u najkraćem roku ostvariti o korist dice i budućih roditeljev i s pogledom na čuvanje hrvatskoga jezika i kulture i identiteta u velegradu Beču.


Cilj djelovanja zgora spomenute Inicijative za dvojezični odgoj i obrazovanje u Beču:

1. privatna čuvarnica i privatna škola s javnim pravom na temelju austrijskoga školskoga zakona prema uzoru češke Komensky-škole

2. nastavni jeziki: hrvatski standardni jezik s gradišćanskohrvatskim u paketu, nimški

3. humanističko-jezično usmirenje

4. vlastita školska zgrada sa svimi potribnimi i popratnimi prostorijami i napravami za cijelodnevno podvarnje

5. potribovanja Europske unije u pogledu na obrazovanje i učnju jezikov (forsiranje jezikov susjedov kao i "malih" jezikov) kao uzor za ovu školu s hrvatskim kao 24. službenim jezikom EU-a (uključujući gradišćanskohrvatski kao dio hrvatskoga jezičnoga korpusa)

6. početi na četiri razina:

* čuvarnica

* 1. razred OŠ

* 1. razred u sekundarnom stepenu

* 5. razred u sekundarnom stepenu
Prvi koraki: * formirati stručni savjet

* stupiti u službeni kontakt s mjerodavnimi političari, parlamentarci, govorači

strankov za narodne grupe

* uključiti Koordinacijski odbor društav i organizacijov GH

* uključiti službeni Beč

* uključiti nadležne institucije na saveznoj razini (BKA, Ministarstvo obrazovanja ,...)


Beč, 18_04_2023.
Comments


bottom of page