top of page

MiniMetron za 2020. naraštajnoj grupi Mladi Poljanci

Hrvatski centar, 12. marca 2021.


Sedmeročlani žiri za dodjelu kulturne nagrade Hrvatskoga centra u Beču narašćaju »MiniMetron« se sastao četvrtak, 11. marca o.lj. Iz predloženih kandidatic i kandidatov i omladinskih inicijativov žiri je jednogla­sno zaključio, da će »MiniMetron« za 2020. ljeto dodiliti naraštajnoj grupi i omladinskoj grupi FA Poljanci u Vulkaprodrštofu.

Ov sve brojniji naraštaj pod peljanjem Julije Kornfeind, Martine Špiranec i Lukasa Kornfeinda se u prošlom ljetu posebno istaknula inovativnimi idejami i ponudami na internetskoj platformi Poljancev i su za različne prilike kroz ljeto, kako n.pr. Vazam, ljeto, Božić ili mesopust sastavili, snimili i stavili na svoj online kanal posebne prinose za dicu. Prva intencija je sigurno bila stvoriti mogućnost, da dica u grupi „Mladi Poljanci“ imaju mogućnost i za vrime lockdowna i kada nije moguće držati probe, i doma „jačiti, igrati, govoriti, tamburati“ na hrvatskom jeziku i tako držati kontakt s njimi.


Ovi video clipi su posebno važni u pogledu na hrvatski jezik, jer mladim i najmladjim na dopadljiv i pedagoški profinjen način približavaju hrvatski jezik, odnosno dicu učvršćuju u hrvatskom jeziku. Uza to nisu samo za jedno društvo ili jedno selo, nego su bez granic dostupni za svakoga, i su u današnjem vrimenu važno sredstvo za našu dicu. „Ovi kratki prinosi su načinjeni za svakoga a su ujedno i povod i ohrabrenje da bi se i za dicu načinilo čuda već i da se to more napraviti na vrlo dopadljiv i šalan način“, veli Aleksandar Vuković u ime žirija.

Naraštajna grupa je u prošlosti bila jako aktivna i inovativna i u „analognom“ bavljenju folklorom a posebno i dičjimi igrami, zbrajalicami i jačkami, ke se sada moru najti i na online platformi grupe, koj svaki/a ima pristup.


Kako je rekao glasnogovornik žirija, Aleksandar Vuković, za sada je još otvoreno kada i na kakov način će se predati ova nagrada. Na svaki način će to biti čim to budu dopušćale mjere oko korona pandemije.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page