„Otvorena srca“ jačila pri maši na čast sv. Florijanu u Fischamendu

Po dugljem času je ostvaren lip nastup