Povišenje subvencijov za narodne grupe / Deutliche Erhöhung der Volksgruppenförderung

S velikim zadovoljstvom Hrvatski centar u Beču komentira konačno i duga ljeta potribovano povišenje državnih sredstav za podupiranje narodnih grup u Austriji od do sada 3,6 na 7,9 milijuni eurov godišnje. Koliko je do sada poznato se to ima zahvaliti aktualnoj tirkizno-zelenoj Saveznoj vla