top of page

Slobodna 3 PREDŠKOLSKA mjesta u dvojezičnoj Dičjoj grupi Viverica od septembra 2023.


Vašem ditetu je u Dičjoj grupi Viverica ljeto dan osiguran dvojezični hrvatski/nimški odgoj i predškolski program, u grupi od maksimalno 14 dice starosti od 2 do 6 ljet. Tim je osigurana familijarna atmosfera u grupi, čim se čuda laglje stvaraju i razvijaju socijalne kompetencije: „veliki“ se ćutu odgovorni za „male“, a „mali“ se opet ne ćutu zanemareni. Odgojiteljski tim od tri dvojezične osobe se bavi s dicom prema starosti - s čisto malimi i skoro školari, a s dicom se pominaju isključivo hrvatski.

Informacije i najave:

M: ured@hrvatskicentar.at

T: 01/504 63 54-15 (čuvarnica), 01/504 63 54 (ured Hrvatskog centra)

Comments


bottom of page