top of page

Terezija Stojšić odibrana na čelo Hrvatskog centra

Hrvatski centar Beč je u četvrtak, 27. oktobra, održao svoju redovnu General­nu sjednicu pri koj je Terezija Stojšić odibrana na čelo društva, i preuzela je funkciju od Tibora Jugovića, ki je bio 15 ljet dugo predsjednik Centra.Odibran je i novi upravni odbor tzv. kuratorij. Nova potpredsjednica Centra je Adrijana Markon Jurčić a Michael Navratil je odibran novim blagajnikom. Petar Tyran je potvrdjen u funkciji tajnika. Daljnji člani kuratorija su Vera Buranić, Phillip Hauck-Tyran, Andrea Höld, Simone Marko, Ütefan Vlašić i Aleksandar Vuković kao predsjednika HAK-a.Odibran je i novi upravni odbor tzv. kuratorij. Nova potpredsjednica Centra je Adrijana Markon Jurčić a Michael Navratil je odibran novim blagajnikom. Petar Tyran je potvrdjen u funkciji tajnika. Daljnji člani kuratorija su Vera Buranić, Phillip Hauck-Tyran, Andrea Höld, Simone Marko, Štefan Vlašić i Aleksandar Vuković kao predsjednika HAK-a.

Tibor Jugović je nominiran časnim predsjednikom Centra.Comments


bottom of page