Uspješno završio tjedan hrvatskog jezika i kulture za djecu i mlade

U Hrvatskom centru od 12. do 15. 7. održao se hrvatski tjedan za djecu i mlade. Na ljetnim radionicama koje su osmislile i organizirale stručne suradnice iz Hrvatskog centra i Udruge Obzor, Jelena Tyran i Adrijana Markon Jurčić, sudjelovalo je 12 djece u dobi od 3 do 6 godina.

Na radionicama su svaki dan djeca učila ne