top of page

„Otvorena srca“ jačila pri maši na čast sv. Florijanu u Fischamendu

Po dugljem času je ostvaren lip nastup tr suradnja i druženje dva zbora u Fischamendu! Kako se jur duže vrime, zbog posebnih mjerov u pandemiji nisu mogle održati probe zbora, bilo je jako izazovno skupiti odredjeni broj članov da bi mogli prirediti nastupe. Tako je dirigent zbora Otvorena srca, Giuseppe Terza došao na idealnu ideju i povezao dva zbora zajedno: Gradski zbor Fischamend i Otvorena srca . Divna suradnja ka je skupa dopeljala do nastupa pri maši na čast sv. Florijanu u Fischamendu, kade su člani zbora iz Hrvatskoga centra podržali Gradski zbor i zajedno jačili kao da jur misece dugo skupa nastupaju. Uza to su ih srdačno primili i ognjobranci, ki su slavili svoj poseban dan s mašom posvećenom njevom zaštitniku, svetomu Florijanu. Suradnja se nastavlja i dalje na Protulićnom koncertu ki će se održati 13. junija 2022. u Beču u Ehrbar Saal s početkom u 19,30.

„Otvorena srca“ jačila pri maši na čast sv. Florijanu u Fischamendu
bottom of page