top of page

Centar.Program

CENTAR.ART

Kao dio redovitoga programa Hrvatskoga centra, je svrha izložbov, kreativnih radionic i okupljanj pod nazivom Centar.Art prezentacija i predstavljanje prvenstveno gradišćanskohrvatskih i hrvatskih umjetnikov/ic, ali i svih ostalih.

 

CENTAR.RAZGOVOR

Ideja Centar.Razgovora je u redovnimi razmaki prezentacija i predstavljanje osob iz područja umjetnosti, kulture, politike, znanosti ili gospodarstva tr u ugodnoj i toploj atmosferi doznati već o njevom životu i djelovanju.

Prvenstveno se predstavljaju osobe i osobnosti iz gradišćanskohrvatske, odnosno ukupne hrvatske zajednice, ke su u svojem području djelovanja polučile zvanaredne rezultate, ke se bavu intresantinimi temami za narodne manjine ili ukazuju na nove pute i mogućnosti. To naravno uključuje i osobe ke nisu izravno iz narodne manjine niti su povezane s nje interesi, kao i osobe s zvanarednimi biografijami.

 

CENTAR.STANDUP

U humorističnom, komičarskom nastupu prezentira se stand-up komičar/ka ki svojim nastupom nastoji zabaviti i nasmijati publiku. Komičar je ujedno i sam autor svoje izvedbe, a u nastupu se obradjuju različne teme iz života i društva kroz satiru i humor.

Kao novi dio redovitoga programa Hrvatskoga centra, svrha ovih gostovanj je, s jedne strane, prezentirati tu scenu u Beču, a samim tim zaintrigirati, privući i zainteresirati mlade umjetnike unutar hrvatske zajednice u Beču, odnosno Austrije da se i sami okušaju u ovom žanru tr da pokušaju razviti multi- i interkulturnu kabaretsku scenu. Prostor Hrvatskoga centra je sa svojim "klupskim ugodjajem" perfektno okruženje za produkciju ovakve vrste. Upravo ov žanr cabaret ili stand-up predstavlja važan umjetnički izraz u smislu interkulturne komunikacije.

 

CENTAR.LITERATURA

  • Čitanja hrvatskih i gradišćanskohrvatskih autorov kao red čitanja, odnosno književne večeri u okviru Centar-Biblioteke

  • Promocije i prezentacije knjig

  • Serija priredab povezana u vidu razgovora s književniki ili i sklopu Centar.Razgovora ili kao posebne  priredbe pod okvirnim nazivom Centar.Literatura

  • Manjinski Poetry Slam

  • Radionice i edukacije na području jezika i književnosti za odrasle i dicu

  • Osnivanje kluba čitateljev

 

CENTAR.MUZIKA

Kao dio redovitoga programa Hrvatskoga centra, je svrha ovih koncertnih serijev pod nazivom Centar.Muzika prezentacija i predstavljanje solistov/ic i glazbenih skupin multikulturne etno, jazz i rock scene, prvenstveno u Austriji. Program svakako obuhvaća i scenu narodnih manjin, kao i grupe doseljenikov i „novih“ manjinskih skupin.

Zaokružen i proširen s razgovori, intervjui, video isječki i spoti, začinjen osobnimi povidajkami, stavi, razmišljanji i doživljaji umjetnikov, svaki koncert tako nastaje jedna sveobuhvatna prezentacija, odnosno jedno cjelokupno umjetničko djelo.

CENTAR.SALON

Tematske priredbe o književnosti, glazbi, performansi itd. u stilu salona s početka 20. stoljeća.

CENTAR.FILM

Ideja  je promicanje hrvatske filmske i novomedijske kulture, prikazivanje i promicanje dokumentarnih filmov s tematikom manjin, narodnih grup i ljudskih prav. Projekcije bi, zvana pripadnikom gradišćanskohrvatske narodne grupe i doseljenim Hrvatom, bile namijenjene svimi zainteresiranimi gradjani većinskoga naroda.

 

CENTAR.KLUB

Dugoljetno postojanje Hrvatskoga centra svakako je omogućilo i podupiralo djelovanje različnih pojedincev, aktivistov i podupirateljev. Neki su aktivni još i danas, a neki pokazuju ponovni interes za suvrimeno djelovanje. Cilj kluba je povezivanje i druženje svih generacijov aktivistov, prijateljev, članov sa svrhom povezivanja i druženja tr suradnje u pogledu na budućnost Hrvatskoga centra.

 

CENTAR.WORKSHOP

Održavanje različnih tečajev, seminarov, radionic u ki se primjenjuju različne metode pri učenju i savladavanju novih vještin, znanja i temov.

 

CENTAR.ZNANOSTI

Predavanja o znanstveni tema i prezentacije novoobjavljenih znanstvenih djel / knjig / istraživanja itd.

 

CENTAR.SUNDAY JAM

Muzički projekt ki uključuje jezik, kulturu i različne glazbene žanre kako bi okupio različne društvene skupine kroz muziku. Pozornica je otvorena i slobodna za sve, za skupno glazbeno stvaranje, a  doživljaj  muzike je u prvom planu, obuhvaćajući jezik, kulturu i stile.

CENTAR.SUSRETI
Skupni kulturni dogodjaji s drugimi zajednicami – „starimi“ i „novimi“ manjinami, narodnimi grupami i imigrantskimi skupinami – u Beču. Svrha ovakovih dogodjajev je upoznati se na različne načine – kroz susrete ljudi, susrete glazbe, susrete jezikov, susrete kulinarskoga užitka, susrete plesov, susrete tradicijov… Primjeri takovih susretov: Slovensko-hrvatski večer,  Madjarsko-hrvatski večer, Katalonsko-hrvatski večer, Grčko-hrvatski večer, Tursko-hrvatski večer, Kurdsko-hrvatski večer,…

 

CENTAR.SPOMENAR

Priredbe ke se organiziraju u spomen na ličnosti i dogodjaje usko vezane uz Centar svenek sa širom i obuhvatnijom tematikom i povezivanjem na nekoliko razin.

 

CENTAR.TEATAR / (CENTRU U GOSTE) * KAZALIŠNE PREDSTAVE

Gradišćanski Hrvati (u Gradišću, Madjarskoj i Slovačkoj) imaju izuzetno živahnu i aktivnu "amatersku scenu" i kazališće kao takovo ima dugu tradiciju i važnu funkciju u kulturnomu izričaju gradišćanskih Hrvatov. Ideja ove ljestvice je aktivirati kreativne snage med (gradišćanskimi) Hrvati na području kazališća, glume, muzike, tehnike, scenografije, kostimografije, grafike i likovne umjetnosti – ča u vidu vlašće produkcije ili pak u vidu gostovanja različnih kazališnih grup iz Gradišća u Beču – da dojdu Centru u goste.

bottom of page