Centar.Obrazovanje 

Obrazovanje i osposobljavanje, a osobito očuvanje hrvatskoga jezika su ključni cilji Hrvatskoga centra, s fokusom na poboljšanje uvjetov života pripadnikov manjinske zajednice gradišćanskih Hrvatov u Beču, a samim tim i očuvanju identiteta kao narodne grupe. Zvana za široke dičje obrazovne programe, Hrvatski centar pelja brigu i o odrasli korisniki. Redovni obrazovni program provodi se kroz tečaje hrvatskoga jezika, seminare, djelaonice, kroz jedinu dvojezičnu čuvarnicu (dječji vrtić) u Beču i kroz Centar.Biblioteku „Franjo Rotter“ ka djeluje kao središnja hrvatska knjižnica u Beču i je od velikoga značaja za cijelu hrvatsku zajednicu.

Klavierhaus_Foerstl_Logo_neg_4c.jpg

 ©Hrvatski centar/Kroatisches Zentrum 

Schwindgasse 14, A-1040 Beč/Wien

 

ZVR: 440891871

 

T: + 43 (0) 1 504 63 54 F: + 43 (0) 1 504 63 54-9

M: ured@hrvatskicentar.at

web: http://www.hrvatskicentar.at/

http://www.facebook.com/hrvatskicentar