top of page
IMG_1438.JPG

 Centar.Obrazovanje 

Obrazovanje i osposobljavanje, a osobito očuvanje hrvatskoga jezika su ključni cilji Hrvatskoga centra, s fokusom na poboljšanje uvjetov života pripadnikov manjinske zajednice gradišćanskih Hrvatov u Beču, a samim tim i očuvanju identiteta kao narodne grupe. Zvana za široke dičje obrazovne programe, Hrvatski centar pelja brigu i o odrasli korisniki. Redovni obrazovni program provodi se kroz tečaje hrvatskoga jezika, seminare, djelaonice, kroz jedinu dvojezičnu čuvarnicu (dječji vrtić) u Beču i kroz Centar.Biblioteku „Franjo Rotter“ ka djeluje kao središnja hrvatska knjižnica u Beču i je od velikoga značaja za cijelu hrvatsku zajednicu.

bottom of page