top of page

Osnivačka društva HGKD i HAK

Hrvatski akademski klub i Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču bili su 1994. društva osnivači i do 2008. društva nositelji Hrvatskoga centra. Obe udruge su jur desetljeća aktivna na području manjinskoga i kulturnoga djelovanja.

Hrvatski akademski klub (HAK) osnovan je 1948. ljeta. Njegovi djelatni prioriteti fokusiraju se na djelo s mladim, na zastupanje studentov i manjinske politike, ali tulikaj i na djelovanje na znanstvenom području.

Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču (HGKD) osnovano je 1934. i predstavlja se  kao kontakt za Hrvate svih generacijov, za sve društvene zajednice, ne gledeć na njevo političko, socijalno ili drugo porijeklo.

Ljeta 1994. su HAK i HGKD osnovali Gradišćansko–hrvatski centar sa ciljem zagovaranja povećane skrbi i zastupanja interesov dijela manjinske zajednice u Beču, intenziviranja suradnje s hrvatskimi iseljeničkimi organizacijami, kao i poticanja interkulturnih aktivnosti s drugimii narodnim grupami, ali i s većinskim stanovničtvom.

 

Hrvatski centar je interkulturna ustanova, ka ostvaruje brojne suradnje s udrugami i institucijami iz Beča, Gradišća, ostalih saveznih zemalj tr susjednih zemalj.

bottom of page