top of page

Team

 

GABRIELA NOVAK-KARALL

Poslovodstvo, administracija, upravljanje financijami, interna koordinacija

VERA BURANIĆ

Sekretarijat, HAK

mag. JELENA ČARNOJEVIĆ

Priredbe, sekretarijat, društvene mriže

NIKA RAČIĆ

Priredbe, tečaji, sekretarijat, društvene mriže, biblioteka

mag. JELENA TYRAN

Priredbe, obrazovni program, sekretarijat

TEČAJI

Gradišćanskohrvatski:

Theresa Grandits, Ana Zvonarić

Standardni hrvatski:

Nika Račić, Adrijana Markon Jurčić

Jezična hiža:

Anja Bahun, Ivona Dominik, Nika Račić, Anita Sabljić, Ana Zvonarić

Piplići:

Štefan Novak

 

D.G. VIVERICA

Silvija Pleše
Davor Tadijanović

Sanja Zirojević-Skeledžić

bottom of page