Team

 

GABRIELA NOVAK-KARALL

Poslovodstvo, administracija, upravljanje financijami, interna koordinacija

 

NIKA RAČIĆ

Priredbe, tečaji, sekretarijat, društvene mriže, biblioteka

 

dipl. ing. ANTONEL PRANJIĆ

Infrastruktura, tehničko podvaranje priredbov, IT 

 

mag. JELENA TYRAN

Priredbe, obrazovni program, sekretarijat

TEČAJI

Gradišćanskohrvatski:

Theresa Grandits

Standardni hrvatski:

Nika Račić

Jezična hiža:

Ines Krizmanić, Nika Račić, Anita Sabljić, Ana Zvonarić

Piplići:

Štefan Novak

 

D.G. VIVERICA

Kristina Artuković

Andrea Blažević

Klavierhaus_Foerstl_Logo_neg_4c.jpg

 ©Hrvatski centar/Kroatisches Zentrum 

Schwindgasse 14, A-1040 Beč/Wien

 

ZVR: 440891871

 

T: + 43 (0) 1 504 63 54 F: + 43 (0) 1 504 63 54-9

M: ured@hrvatskicentar.at

web: http://www.hrvatskicentar.at/

http://www.facebook.com/hrvatskicentar