Team

 

GABRIELA NOVAK-KARALL

Poslovodstvo, administracija, upravljanje financijami, interna koordinacija

 

NIKA RAČIĆ

Priredbe, tečaji, sekretarijat, društvene mriže, biblioteka

mag. JELENA TYRAN

Priredbe, obrazovni program, sekretarijat

TEČAJI

Gradišćanskohrvatski:

Theresa Grandits

Standardni hrvatski:

Nika Račić

Jezična hiža:

Ines Krizmanić, Nika Račić, Anita Sabljić, Ana Zvonarić

Piplići:

Štefan Novak

 

D.G. VIVERICA

Andrea Erić
Davor Tadijanović