top of page

Dušobrižničtvo i hrvatske maše

 

Pod nadležnosti Dijeceze Željezno imaju gradišćanskih Hrvati i Hrvatice u Beču jur od 1934. ljeta vlašće dušobrižničtvo i redovite maše.

Od 2004. ljeta je sadašnji farnik Cindrofa i Klimpuha, kanonik mag. Tome Krojer odgovoran za gradišćanskohrvatsku zajednicu u Beču.

U miseci od januara do junija pa od septembra do decembra se držu jednoč do dvakrat misečno Svete maše na hrvatskom jeziku, a to svakoga tretoga utorka u misecu u Petrovoj crikvi, pa na jednu nedilju u misecu u Hrvatskom centru, odnosno u korizmi u crikvi Kalvarienberg.
Na prvu nedilju u maju je sada jur tradicionalno shodišće kapeli Marija u zelenom u bečkom Prateru, a to sve od 1934. ljeta. Tim spadjaju gradišćanski Hrvati i Hrvatice med hodočasnike s najdužom tradicijom u Maria Grün. Shodišće se s iznimkom vrimena Drugoga svitskoga boja svakoga ljeta održava, a ovo hodočašćenje je isto kao i redovite maše značajno ne samo iz vjerskih aspektov, nego i kao skupni društveni i kulturni dogodjaj.

bottom of page