top of page

Info.Centar

Razmjena informacijov i aktivni odnosi s javnošću su neophodno potribni za postojanje svake kulturne ustanove.

 

Zvana informativnih aktivnosti o politički problemi i aktivnosti ke se odnosu na manjinska pitanja – u obliku redovitih izjavov za javnost, konferencijov za medije i panel-diskusijov – važno je da je javnost informirana i o drugimi dogodjaji i aktivnosti Hrvatskog centra.

 

Hrvatski centar je, dakle, središće za dobivanje informacijov i uslugov gradišćanskih Hrvatov. Različne institucije (med ostalim i škole) iz Beča, Gradišća, ali i iz susjednih zemalj Austrije, poišću Centar kako bi dobile informacije o gradišćanski Hrvati i drugi narodni grupa u Austriji.

Program dogodjajev u preglednom obliku se je do pred par ljeti slao kao dvojezični programski prospekt  četirekrat u ljetu u nakladi od 2500 primjerkov, od toga 2200 na adrese u Beču i okolici, Donjoj Austriji i Gradišću. Iz financijskih, organizacijskih i tehničkih uzrokov dostava pošte je izostavljena, a umjesto programskoga prospekta u tiskanom obliku, se najmanje jednom tajedno e-mailom dostavlja newsletter s najavami predstojećih dogodjajev za sljedeće dva tajedne, pregled programa kao i aktualnih informacijov i kalendar dogodjajev.

 

Zvana toga, Hrvatski centar je u medijskom prostoru zastupljen vlašćom Facebook stranicom kao i Instagram stranicom.

bottom of page