top of page

Dičja grupa VIVERICA

 

Prvi i do sada jedini dvojezični (hrvatsko-nimški) dičji vrtić postoji u Hrvatskom centru u obliku dičje grupe Viverica od 1993. kao privatna obrazovna i odgojna ustanova za dicu od 2 do 6 ljet. Jezik komunikacije dvojezičnih odgojiteljic s dicom je isključivo hrvatski.

Dičja grupa Viverica

Hvala! Poruka je poslana.

Za već informacijov javite se putem ovoga kontaktnoga formulara ili telefonski +43 (1) 504 63 54

bottom of page