Peljačtvo društva - Kuratorij

 

ZADAĆE

Glavna zadaća Centra je stvaranje, održavanje i stalno poboljšavanje infrastrukture s ciljem osiguravanja optimalne organizacije kulturnih, obrazovnih i zabavnih dogodjajev.

 

Djelo kuratorija temelji se na sljedeći načeli:

  • Kuratorij bira Opću skupšćinu, mandat dura dvoja ljeta

  • Kuratorij se sastoji od najmanje četiri, a najviše devet članov

  • Kuratori odgovaraju Glavnoj skupšćini

  • Kuratorij imenuje Poslovodstvo u obliku glavnoga tajničtva, kao i drugih djelatnikov prema potribi, odnosno u okviru financijskih mogućnosti

 

Osnivačka skupšćina održana je 21. decembra 1994.

 

Osnivačka i nositeljska društva su onda bila Hrvatski akademski klub (HAK) i Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču (HGKD), ki su svaki u Glavnu skupšćinu poslali 10 delegatov, ki su zatim odabrali Odbor povjerenikov.

 

Kao dio izmjene i dopune statutov 2008. ljeta nije samo prominjeno ime iz Gradišćansko-hrvatski centar u Hrvatski centar, nego je prošireno i članstvo na fizičke i pravne osobe.

KURATORI

Na generalnoj sjednici 06. 05. 2020. u Kuratorij i Kontrolu izabrani su kako slijedu: 

Predsjednik:                                      mag. Tibor Jugović/Jugovits

Potpredsjednica:                               mag. Terezija Stoisits

Blagajnik:                                           mag. Stefan Vlasich

Tajnik:                                                 Petar Tyran

Kurator/ice:                                       DI Miroslav Cvar

                                                            Phillip Hauck-Tyran 

                                                            mag. Nicole Zeichmann-Omischl

                                                            Klaudia Paulitsch, MA

 

Kontrola:                                            Andrea Grass-Ivanschits

                                                            Susanne Schreiber

Klavierhaus_Foerstl_Logo_neg_4c.jpg

 ©Hrvatski centar/Kroatisches Zentrum 

Schwindgasse 14, A-1040 Beč/Wien

 

ZVR: 440891871

 

T: + 43 (0) 1 504 63 54 F: + 43 (0) 1 504 63 54-9

M: ured@hrvatskicentar.at

web: http://www.hrvatskicentar.at/

http://www.facebook.com/hrvatskicentar