Peljačtvo društva - Kuratorij

 

ZADAĆE

Glavna zadaća Centra je stvaranje, održavanje i stalno poboljšavanje infrastrukture s ciljem osiguravanja optimalne organizacije kulturnih, obrazovnih i zabavnih dogodjajev.

 

Djelo kuratorija temelji se na sljedeći načeli:

  • Kuratorij bira Opću skupšćinu, mandat dura dvoja ljeta

  • Kuratorij se sastoji od najmanje četiri, a najviše devet članov

  • Kuratori odgovaraju Glavnoj skupšćini

  • Kuratorij imenuje Poslovodstvo u obliku glavnoga tajničtva, kao i drugih djelatnikov prema potribi, odnosno u okviru financijskih mogućnosti

 

Osnivačka skupšćina održana je 21. decembra 1994.

 

Osnivačka i nositeljska društva su onda bila Hrvatski akademski klub (HAK) i Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču (HGKD), ki su svaki u Glavnu skupšćinu poslali 10 delegatov, ki su zatim odabrali Odbor povjerenikov.

 

Kao dio izmjene i dopune statutov 2008. ljeta nije samo prominjeno ime iz Gradišćansko-hrvatski centar u Hrvatski centar, nego je prošireno i članstvo na fizičke i pravne osobe.

KURATORI

Na generalnoj sjednici 06. 05. 2020. u Kuratorij i Kontrolu izabrani su kako slijedu: 

Predsjednik:                                      mag. Tibor Jugović/Jugovits

Potpredsjednica:                               mag. Terezija Stojšić/Stoisits

Blagajnik:                                           mag. Stefan Vlašić/Vlasich

Tajnik:                                                 Petar Tyran

Kurator/ice:                                       DI Miroslav Cvar

                                                            Phillip Hauck-Tyran

                                                            Klaudia Paulič/Paulitsch, MA

                                                            Alex Vuković/Wukovits

                                                            mag. Nicole Zeichmann-Omischl

 

Kontrola:                                            Andrea Grass-Ivanschits

                                                            Susanne Schreiber