top of page

Peljačtvo društva - Kuratorij

 

ZADAĆE

Glavna zadaća Centra je stvaranje, održavanje i stalno poboljšavanje infrastrukture s ciljem osiguravanja optimalne organizacije kulturnih, obrazovnih i zabavnih dogodjajev.

 

Djelo kuratorija temelji se na sljedeći načeli:

  • Kuratorij bira Opću skupšćinu, mandat dura dvoja ljeta

  • Kuratorij se sastoji od najmanje četiri, a najviše devet članov

  • Kuratori odgovaraju Glavnoj skupšćini

  • Kuratorij imenuje Poslovodstvo u obliku glavnoga tajničtva, kao i drugih djelatnikov prema potribi, odnosno u okviru financijskih mogućnosti

 

Osnivačka skupšćina održana je 21. decembra 1994.

 

Osnivačka i nositeljska društva su onda bila Hrvatski akademski klub (HAK) i Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču (HGKD), ki su svaki u Glavnu skupšćinu poslali 10 delegatov, ki su zatim odabrali Odbor povjerenikov.

 

Kao dio izmjene i dopune statutov 2008. ljeta nije samo prominjeno ime iz Gradišćansko-hrvatski centar u Hrvatski centar, nego je prošireno i članstvo na fizičke i pravne osobe.

KURATORI

Na generalnoj sjednici 27. 10. 2022. u Kuratorij i Kontrolu izabrani su kako slijedu: 

Predsjednik:                                      mag. Terezija Stojšić/Stoisits

Potpredsjednica:                               Adrijana Markon Jurčić

Počasni predsjednik:                        mag. Tibor Jugović

Blagajnik:                                           Michael Navratil

Tajnik:                                                 Štefan Vlašić 

Kurator/ice:                                       Vera Buranić

                                                            Phillip Hauck-Tyran

                                                            Andrea Höld

                                                            Simone Marko 

                                                            Aleksandar Vuković 

Kontrola:                                            mag. Tibor Jugović

                                                            Andrea Grass-Ivanschits

                                                            Susanne Schreiber

bottom of page