top of page

©arhiv fotografijov Hrvatski centar

Dokumenti/Zakoni

Narodne grupe su po članku 1, stavku 2. Zakona o narodni grupa „grupe austrijskih državljanov s nenimškim materinskim jezikom i vlašćom narodnosti i ke živu i boravu u dijelu saveznoga teritorija.“

Kao austrijski državljani, pripadniki narodne grupe imaju ista prava kao i svi drugi austrijski državljani. Uza to, medjutim, postoju neki zakoni i propisi ki sadržu posebna pravila za "(autohtone) narodne grupe" i "jezične manjine".
Najvažnije od njih navodimo u nastavku:

Ustavni zakon:

Članak 8. Saveznoga ustavnoga zakona

Državni ugovor Saint-Germain-en-Laye

Članak 7. Bečkoga državnoga ugovora

Običnozakonski pravni položaj:

Zakon o narodni grupa (pročišćena verzija)

Savezni zakonski list o promjena Zakona o narodni grupa od 26. 07. 2011. (Savezni zakon, br. 46/2011)

Zakon o manjinskom školstvu za Gradišće

Zakon o manjinskom školstvu za Korušku

Odredbe na temelju Zakona o narodni grupa:

Odredba Savezne vlade o Savjetima za narodne grupe

Dodatne informacije:

Okvirna konvencija za očuvanje nacionalnih manjin

Europska charta o regionalni i manjinski jeziki

Položaj i status pripadnikov hrvatske narodne grupe je u Češkoj, Slovačkoj i Madjarskoj je različito uredjen u pojedini država, sukladno zakonodavstvu dotične države.

Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske, a Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je središnje tijelo državne uprave nadležno za područje odnosov med Republikom Hrvatskom i Hrvati izvan Republike Hrvatske. Zakonom o odnosi Republike Hrvatske s Hrvati izvan Republike Hrvatske se definiraju hrvatske manjine u europskim državama, ali i djelovanje Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske.Državni ugovor - članak 7

BGBl. Nr. 152/1955
Prava slovenske i hrvatske manjine

 

1. Austrijanski državljani slovenske i hrvatske manjine u Koruškoj, Gradišću i Štajerskoj uživaju ista prava na temelju istih uvjetov kot svi drugi austrijanski državljani uključivši pravo na svoje vlašće organizacije, spravišća i štampu na vlašćem jeziku.

 

2. Oni imaju pravo na elementarno podučavanje na slovenskom i hrvatskom jeziku i na razmjeran broj vlašćih sridnjih škol; u vezi s tim ćedu se provjeriti nastavni plani i postaviti odiljenje školske nadzorne vlasti za slovenske i hrvatske škole.

 

3. U upravni i sudski kotari Koruške, Gradišća i Štajerske sa slovenskim, hrvatskim ili mišanim stanovničtvom dopustit će se slovenski ili hrvatski jezik dodatno k nimškomu kot službeni jezik. U takovi kotari ćedu se sastaviti nazivi i natpisi topografske naravi i na slovenskom ili hrvatskom jeziku kot i na nimškom.

 

4. Austrijanski državljani slovenske i hrvatske manjine u Koruškoj, Gradišću i Štajerskoj sudjeluju na kulturni, upravni i sudski ustanova u ti kraji na temelju istih uvjetov kot drugi austrijanski državljani.

 

5. Djelovanje organizacijov, usmirenih na to, da oduzmu hrvatskomu ili slovenskomu stanovničtvu njegovu osebinu ili njegova prava kot manjina, mora se prepovidati.

Clanak 7
KRONOLOŠKI PREGLED
bottom of page