top of page
9. IMG_7564.JPG

©arhiv fotografijov Hrvatski centar

Linki

Za sadržaje na navedeni stranic ne moremo preuzeti odgovornost.

 

MEDIJI:
Hrvatske Novine

Hrvatska redakcija ORF-a Gradišće 

Novi glas

Novi glas.Online

Radio OP

Mi Hrvati - Tv magazin

Hrvatski glasnik - Pisana riječ Hrvata u Mađarskoj

Radio Croatica - Internet radio Hrvata u Mađarskoj

Tv Croatica-Internet televizija Hrvata u Mađarskoj

Glas Hrvatske - HRT


DRUŠTVA I ORGANIZACIJE:

Hrvatski akademski klub
Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću

KUGA - Kulturna zadruga
Hrvatski kulturni i dokumentarni centar
Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov

Panonski institut

Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov

Društvo za obrazovanje gradišćanskih Hrvatov (DOGH)

Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj

Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR

Hrvati u Mađarskoj

Društvo gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj 

Croatica d.o.o. za kulturnu,informativnu i izdavačku djelatnost


DRUGI RELEVANTNI PORTALI:

Život uz granice - virtualna izložba (KUGA)

Ivanov blog - Ljubav je pjesma

Joza Lavička - Moravski Hrvati

Gradišćanskohrvatski online rječnik

Savezno kancelarstvo - Narodne grupe

FUEN/FUEV - Savezna unija europskih narodnosti

Initiative Minderheiten

Institut für den Donauraum und Mitteleuropa

Institut za slavistiku - Sveučilišće u Beču

Pedagoška visoka škola Željezno

Obrazovni server Zemlje Gradišće

Dvojezična savezna gimnazija Borta

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Hrvatska matica iseljenika

HAZU - Zbirka gradišćanskohrvatske književne baštine

Hrvatski jezik dostupan svima - portal o jeziku

bottom of page