top of page
Screenshot 2020-04-17 at 12.49.15.png

©Kroatischer Volksgruppenbeirat gegründet, 1993.

Nacionalna razina

SAVJET ZA NARODNE GRUPE

Na temelju Zakona o narodni grupa iz 1976., članak 3. stavak 1. "Savezno kancelarstvo treba uspostaviti savjetodavne odbore narodnih grup koji će savjetovati Saveznu vladu i Saveznog ministra o pitanji narodnih grup. Oni čuvaju i zastupaju skupne kulturne, socijalne i ekonomske interese narodnih grup, a posebno ih se mora poslušati u unaprid odredjenom roku pred donošenjem zakonskih odredbi i općega financijskoga planiranja koji utiču na interese narodnih grup. Savjeti narodnih grup takodjer moru dati predloge za poboljšanje položaja narodnih grup i njihovih pripadnikov." Prema odredbi Savezne vlade iz januara 1977. "se Savjet za hrvatsku narodnu grupu sastoji od 24 člana. Njih 12 će biti imenovano na temelju predlogov društav spomenutih u članku 4, stavak 2, točka 2  Zakona o etničkim skupinama. "
Savjet za hrvatsku narodnu grupu je prvi je put osnovan 1993. ljeta, a dva bečka društva - HGKD i HAK, a potom i Hrvatski centar slišu društvam koje „predstavljaju interese narodnih grup po svojoj statutarnoj namjeri i su reprezentativni glede narodne grupe”.
Trenutačni sastav Savjeta za narodne grupe načinjaju tri člana ke predlažu jedno ili već hrvatskih društav u Beču.

Uz godišnju preporuku o podiljenju sredstav iz proračuna za narodne grupe glavne teme sastankov savjetodavnoga odbora su vezane na inicijative, predloge, projekte ki se odnosu na napredjivanje jezika, kulture, obrazovanja, zakonske okvire očuvanja, postojanja i razvitka narodne grupe tr mjere za osiguranje financijske potpore.


Odredba Savezne vlade o Savjetima za narodne grupe

KOORDINACIJSKI ODBOR HRVATSKIH UDRUGOV I ORGNIZACIJOV

Na inicijativu Hrvatskoga centra je 2010. ljeta ponovo aktivirana prikregionalna koordinacija odbora hrvatskih udrugov i organizacijov (gradišćanskih Hrvatov u Austriji, Slovačkoj, Češkoj i Madjarskoj). Cilj koordinacijskoga odbora je umrižavanje, skupno djelo na kulturnomu i jezičnopolitičkomu području, ali i u pogledu na pravnu situaciju narodne grupe u pojedinoj državi.

U okviru koordinacijskoga odbora 2011. je izdan „Katalog potribovanj modernoga prava narodnih grupa u svitlu hrvatske narodne grupe“. Ov popis potribovanj predan je nadležnim političkim predstavnikom u Vladi na državnoj i zemaljskoj razini, Uredu saveznoga kancelarstva, zastupnikom manjin u Parlamentu i drugim zastupnikom kao pokus razumivanja i saslušanja potribovanj. Nadalje je različni pravni status hrvatske narodne grupe u pojedini država bio tema rasprave.

U centru diskusije i djelatnih sastanakov su pitanja o skupni kulturni projekti u smislu koordinirane komunikacije s nadležnimi ministarstvi, uredi vlade i drugimi organizacijami u Zagrebu.

 

BEČANSKA DJELATNA ZAJEDNICA ZA PITANJA NARODNIH GRUP - ARGE Volksgruppen

je nestranačka, austrijsko-svisna udruga zainteresiranih za pitanja narodnih grup, posebno pripadnikov šest austrijskih narodnih grup (Hrvati, Slovenci, Čehi, Slovaki, Mađari i Romi). Udrugi, koja je osnovana 1983. ljeta, je s jedne strane cilj stručno utemeljeno postupanje s manjinskimi pitanji, a s druge poboljšanje položaja austrijskih gradjanov pripadnikov narodnih grup koji žive u Beču.
HGKD, odnosno predstavniki društva osnivači su Zajednice i su tokom ljet aktivno su uključeni u njezino djelovanje Od svojega osnivanja Hrvatski centar usko suradjuje s ARGE - Narodne grupe, kao na primjer u obliku zajednički događanj (predavanja, simpoziji itd.) i manjinskopolitičkih akcijov, a svoju infrastrukturu daje na raspolaganje za sastanke i priredbe.

Wiener Arbeitsgemeinschaft für Volksgruppenfragen – Volksgruppeninstitut


AUSTRIJSKI CENTAR ZA NARODNE GRUPE

Hrvatski centar je 2011. postao član Austrijskoga centra za narodne grupe i postao jače integriran u njegove aktivnosti. Uz ostalo su sadržajna tematska područja su napori za stvaranje dvojezičnoga školskoga modela za Beč, razgovori sa zastupniki pojedinih političkih strankov ki se tiču planirane izmjene subvencioniranja tiska i novinarstva kao i nadzorni pohod komisije stručnjakov za Europsku chartu o narodni grupa i manjinske jezike Europskoga vijeća. 

bottom of page