top of page

JEZIČNA HIŽA/SPRACH.STUBE 

SUBOTNJA & TAJEDNA UČIONICA/IGRAONICA

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
JEZIČNA HIŽA/SPRACH.STUBE – SUBOTNJA & TAJEDNA UČIONICA/IGRAONICA
(Obrazovni projekt za djecu od 3 do 12 ljet)

U Beču, za razliku od Gradišća, nima posebnih zakonskih odredab u smislu manjinskoga školskoga zakona, dvojezične nastave ili sličnih odredab kojimi bi se osiguravao hrvatski kao obrazovni jezik za pripadnike hrvatske narodne grupe.

Udruge i društva gradišćanskih Hrvatov u Beču – uz velike napore i rad na instaliranju kompletnoga dvojezičnoga sustava od čuvarnice do mature u okviru regularnoga obrazovnoga odn. školskoga sustava u Beču – već decenijama (od 1983.) ta manjak pokušavaju barem dijelom izjednačiti raznimi ponudami, pred svim jezičnimi i drugimi tečaji na hrvatskom jeziku za dicu raznih uzrastov i različne jezične kompetencije.

U tom kontekstu triba spomenuti i prvu, i do sada jedinu, ponudu na hrvatskomu jeziku za dicu od 2 do 6 ljet, dvojezičnu čuvarnicu odn. dvojezičnu dičju grupu «Viverica», ka od 1993. djeluje u Hrvatskom centru.

Zbog svega spomenutoga i zbog činjenice da klasični obliki jezičnih i drugih tečajev iz različnih uzrokov za dicu već nisu adekvatni i zanimljivi, u sklopu Hrvatskoga centra se je od početka školskoga ljeta 2017./2018. začela subotnja učionica za dicu pod nazivom „Jezična hiža / Sprach.Stube“, a s daljnjimi potribami Jezična hiža proširena je i na tajednu učionicu.

 

Oblik subotnje, odnosno tajedne učionice i igraonice „Jezične hiže/Sprach.stube“:

 • održava se subotom prijepodne od 10:00 do 12:00 ura u prostorija Hrvatskoga centra ili ovisno o temi, na drugi lokacija u Beču/Gradišću/inozemstvu, dok tajedna ponuda obuhvaća 2 termine po uru vrimena u prostorija Hrvatskoga centra

 • predvidjene su mišane grupe dice – od 3 do 14 ljet, podiljene po uzrastu i kompetencija

 • sadržaj: učenje i aktiviranje hrvatskoga jezika (komunikacija, alfabetizacija, pisanje i čitanje), igre, pjevanje/jačenje, razgibavanje, prirodoslovne teme, susreti s različni gosti…

 • oblik «nastave»: alternativni modeli, «otvoreno učenje», djelaonice

 • zajedničke aktivnosti u oblikovanju skupnih projektov – vezano uz različite prigode kroz ljeto (fašnjak, advent, Božić, sv. Mikula, konac školskoga ljeta i sl.), male (kazališne) predstave (jačke, igre, …)

 • dodatne ponude za roditelje, pred svim za one, ki ne ili samo slabo vladaju hrvatskim jezikom – prema potrebi i dogovoru s roditelji

 

Cilj i smisao:

 • adekvatna ponuda za učenje i aktiviranje hrvatskoga jezika za dicu, ka odgovara suvremenimi zahtjevi i kriteriji metodike, a ka donosi i željene rezultate (moguća evaluacija) u smislu ojačanja jezične kompetencije

 • proširenje jezičnih znanj, vještin i kompetencij na razni područji i temami (širok raspon tem, poglavljev i područjev ka se obradjuju tr načini i metode kojimi se djela)

 • ponuda je mimo redovnih «školskih obavezov» dice kroz tajedan (ponediljak – petak) i ne stoji u direktnoj konkurenciji raznimi ponudami i aktivnostimi unutar škole ili poslijepodnevnog podvaranja

 • aktivnosti dice/braće (i roditeljev) u isto vrime i na istom mjestu

 • stvaranje i izgradnja temelja za izgradnju dvojezičnoga (hrvatsko-nimškoga) sustava obrazovanja od čuvarnice do mature u Beču

 • jačanje svisti o jeziku kao takvom i jačanje kulturnoga identiteta

 

Nastavni jeziki:

 • gradišćanskohrvatski

 • standardni hrvatski

 

Učitelji:

 • native speakeri iz Beča, Gradišća, Hrvatske s potrebnom kvalifikacijom i kompetencijom (jezik, metodika i didaktika,…)

Logo_jezicna.hiza.png

SUBOTNJA UČIONICA


KADA:

SUBOTA 10:00 – 12:00 (od 30.09.2023.)

ZA KOGA:

predškolska dica (3 – 6 lj.)

školska dica (6 – 10 lj.)

STROŠKI:

prinos za cijelo ljeto: 180,- / 150,- (člani)

130,-  smanjenje za braću 

Info & najave:

T: 01 504 63 54, M: ured@hrvatskicentar.at

bottom of page