top of page

Centar.Oaza

Projekti

CENTAR.OAZA

Od 2017. ljeta Hrvatski centar pred svojim sjedišćem u Schwindgasse 14 udomljava mali mobilni park, takozvano "korito". Od aprila do oktobra stvara se pred stanom jedna mala zelena oaza s idejom da postanje mjesto sastajanja i druženja. Člani Centra, zainteresirana javnost i prijatelji doprinosu pri pozelenjavanju i podvaranju oaze, dok ona donosi zelenilo u surom okruženju gradskoga betona.

NARODNE GRUPE I MANJINE U URBANI PODRUČJI

Predavanja stručnjakov iz različnih znanstvenih područjev kao nastavak simpozija iz novembra 2014. o istoj temi. U prvom redu je fokus na prispodobi na europskoj razini, a potom i o definiranju i izdjelanju okvirov za pravni, kulturološki i jezični status u pogledu uspostavljanja dvojezičnoga modela obrazovanja (u Beču).

400 LJET HRVATI U BEČU

Objavljivanje knjige „400 ljet Hrvati u Beču“ kao nasljedni i popratni projekt istoimenoga simpozija iz 2009. ljeta (hrvatsko-nimško izdanje s predjelanimi referati sa simpozija, prošireno s dodatki na temu), zbog ograničenosti financijskih i ljudskih resursov još nije moglo biti realizirano. Ipak je to još svenek važan projekt na dnevnom redu.

FESTIVAL HRVATSKE GLAZBE

U okviru godišnjeg „Festivala hrvatske glazbe u Beču“, koga organiziraju Koncertna direkcija Zagreb, Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, Hrvatski glazbeni informacijski centar i Udruga za promicanje hrvatske glazbe u suradnji s brojnim institucijama u Zagrebu i Beču, Hrvatski centar sudjeluje kao jedan od suradnika – multiplikator za oglašavanje i informiranje,  posrednik gradišćansko-hrvatskog glazbenog sadržaja i mjesto održavanja koncertov. 

bottom of page