top of page

COVID-19: Aktualna situacija u pogledu na djelovanje Centra /Aktuelle Informationen

STANJE/STAND: 17. 11. 2020. S obzirom na aktualnu situaciju i slijedeći preporukam Vlade za smanjenje socijalnih kontaktov, Hrvatski centar kao centralna ustanova sa širokim spektrom djelovanja i redovitim i stalnim programom, djeluje nadalje s odredjenimi promjenami. Sve planirane priredbe održat ćedu se online ili se odgadjaju na kasniji termin. Dičja grupa "Viverica" osigurava dnevno podvaranje dice u potribnom opsegu. Jezični tečaji za odrasle održat ćedu se u online-obliku, dok su svi ostali tečaji za dicu do 6.12. otpovidani. Folklorni ansambl „Kolo Slavuj“ održava probe i sastanke u online obliku, dok je zbor „Otvorena srca“ izostavio probe ili se sastaje online. U dogovoru s peljačtvom „Kluba seniorov“ izostat ćedu termini sastankov do konca ljeta. Neke od uslugov Centar biblioteke „Franjo Rotter“ dostupne su mailom ili telefonom. Posuđene knjige bit će automatski produžene do kraja lockdowna . Kafić u Hrvatskom centru djeluje i posluje samo uz priredbe, tečaje, probe itd. i zbog toga i neće djelovati dokle nije priredab i drugih društvenih i obrazovnih aktivnosti. Ured će djelovati u potribnom opsegu da se moru osigurati administrativni i organizacijski posli, a osnovno uredovno vrime Hrvatskoga centra bit će od 10:00 do 16:00 kada smo telefonski za dostignuti, a za sve ostalo i daljnja pitanja morete svaki čas poslati mail na ured@hrvatskicentar.at . Dolaski u Centar dozvoljeni su samo za roditelje dice iz "Viverice" i po dogovoru. Hvalimo na razumivanju, čuvajte se i ostanite zdravi! Als zentrale Institution mit vielfältigen Tätigkeitsbereichen und einem regelmäßigen und ständigen Programm wird das Kroatische Zentrum in stark reduziertem Umfang seine Arbeit fortsetzen. Alle geplanten Veranstaltungen finden entweder online statt, oder werden bis auf Weiteres verschoben. Unsere Zweisprachige Kindergruppe „Viverica“ stellt weiterhin die Betreuung der Kinder im benötigten Ausmaß sicher. Die Sprachkurse für Erwachsene werden online stattfinden, während Proben, Kurse für Kinder, sowie Treffen des Seniorenklubs entfallen, oder online stattfinden. Die Bibliothek und das Sekretariat sind jederzeit per Mail erreichbar. Entlehnte Medien aus unserer Bibliothek werden automatisch über den gesamten Zeitraum hinweg verlängert. Telefonische Bürostunden bis auf Weiteres 10:00 – 16:00. Von persönlichen Besuchen bitten wir abzusehen. Danke für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund! STANJE/STAND: 06. 11. 2020. Hrvatski centar, s obzirom na aktualnu situaciju i slijedeći preporukam Vlade, najavljuje rješenja kojimi će u različiti obliki pokriti pojedina područja i segmente svojega djelovanja. Ponuda za dicu: čuvarnica i dičji tečaji djeluju u redovitoj izvedbi, pridržavajući se preporukov za obrazovne ustanove. Jezični tečaji za odrasle održavaju se redovito u digitalnom obliku, putem online platforme. Planirane priredbe u novembru ćedu se izvesti u online obliku. Termine najavljujemo naknadno kad se do konca riješu tehnička pitanja. Za priredbe u decembru postoju različiti plani izvedbe (ili hibridno, ili online), svakako ovisi o mjera i preporuka nadležnih institucijov. Centar.Biblioteka „Franjo Rotter“
Usluge biblioteke dostupne su javnosti, dolazak i posudba/vraćanje prema dogovoru (mail, telefon). Kafić u Hrvatskom centru djeluje i posluje samo uz priredbe, tečaje, probe itd. i zbog toga i neće djelovati dokle nije priredab i drugih društvenih i obrazovnih aktivnosti. U dogovoru s peljačtvom „Kluba seniorov“ izostaju termini sastankov do konca ljeta. Folklorni ansambl „Kolo Slavuj“ održava probe i sastanke u online obliku, dok je zbor „Otvorena srca“ izostavio probe. Ured djela u normalnom opsegu, kontakt je moguć telefonom ili mailom. Dolaski u Centar su mogući po osobnom dogovoru. Ove odluke i mjere valjaju do daljnjega, uz mogućnost adaptacije i promjene na osnovi aktualnih mjerov. Auf Grundlage der neuen COVID-19-Verordnungen ergeben sich für die Tätigkeitsbereiche des Hrvatski centar/Kroatischen Zentrums notwendigerweise eine Reihe von Änderungen und Anpassungen. Die aktuellen Angebote sind wie folgt: Die Angebote für Kinder bleiben weiter aufrecht, d.h. die Kindergruppe „Viverica“ ist in Betrieb und die Kinderkurse werden regelmäßig abgehalten und halten sich an die Empfehlungen für Bildungseinrichtungen. Die Sprachkurse für Erwachsene werden regelmäßig in digitaler Form über eine Online-Plattform abgehalten. Einige der geplanten Veranstaltungen im November werden in Online-Form abgehalten. Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben, sobald die entsprechenden technischen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Veranstaltungen im Dezember werden entweder in hybrider Form oder online abgehalten, entsprechend den dann geltenden Maßnahmen. Die Centar. Bibliothek "Franjo Rotter" steht weiterhin zur Verfügung. Für Besuche vor Ort und Ausleihe / Rückgabe ersuchen wir um Terminvereinbarung (Mail, Telefon). Das Kult-Kafić (Schankbetrieb) im Hrvatski centar/Kroatischen Zentrum ist aufgrund der aktuellen Verordnung nicht in Betrieb. Die Treffen des Seniorenklubs entfallen bis Jahresende. Das Folkloreensemble "Kolo Slavuj" hält Proben und Treffen in Online-Form ab. Die Proben des Chores „Otvorena srca“ entfallen bzw. finden alternativ in digitaler Form und Online-Treffen statt. Das Sekretariat des Hrvatski centar/Kroatischen Zentrums ist weiterhin normal in Betrieb und jederzeit per Mail oder Telefon erreichbar. Diese Änderungen sind bis auf Weiteres gültig und können auf Grundlage der jeweils aktuellen Maßnahmen angepasst und geändert werden.

COVID-19: Aktualna situacija u pogledu na djelovanje Centra /Aktuelle Informationen
bottom of page