top of page

Hrvatski bal 2022. će biti opet online

U pogledu na nejasni izgled održanja većih priredab u januaru se je tim Hrvatskoga bala odlučio i dojdući bal – kao jur lani – održati u online-formatu. Emitirat će se ov bal na Youtubeu, a to 29.01.2022. Kako je pripravljanje online-formata dost zahtjevno i pokidob da je odluka za emitirani bal stoprv nedavno spala, neće biti prikaz moguć na do sada najavljeni termin, nego tajedan kašnje. Na sami termin će se održati snimanje pojedinih izvodjačev. Program dojdućega, 75. Hrvatskoga bala, će se u konceptu razlikovati od prošloga, ali se sadržajno nadovezati. Bit će puno - i plesne muzike - jer organizatori kanu ljetos uključiti poznate i obljubljene grupe, ali i tematizirati povijest samoga bala, ki ov put stoji pod geslom „Draguljasti bal“. Kako je bilo najavljeno pri prezentaciji Hrvatskoga bala, je velika želja balskoga tima ne prekinutu tradiciju, jer je ovo ipak jubilarni bal, ča se i u geslu zrcali. Otvaranje će oblikovati Kolo Slavuj, jer je i ov folklorni ansambl ljetos slavio jubilej, a to 50 ljet postojanja a povijest ansambla je usko povezana s Hrvatskim balom. Isto tako će Kolo Slavuj u okviru bala predstaviti novu produkciju, ka pelja folklor u sasvim nove i do sad kod nas nepoznate pute. Balski paketi ostaju stalna ponuda uz Hrvatski bal, i tako će ih biti i ljetos u verziji "za doma" da gosti moru uživati i pred ekranom balsku atmosferu.

Hrvatski bal 2022. će biti opet online
bottom of page