top of page

MiniMetron za 2020. naraštajnoj grupi Mladi Poljanci

Hrvatski centar, 12. marca 2021. Sedmeročlani žiri za dodjelu kulturne nagrade Hrvatskoga centra u Beču narašćaju »MiniMetron« se sastao četvrtak, 11. marca o.lj. Iz predloženih kandidatic i kandidatov i omladinskih inicijativov žiri je jednogla­sno zaključio, da će »MiniMetron« za 2020. ljeto dodiliti naraštajnoj grupi i omladinskoj grupi FA Poljanci u Vulkaprodrštofu. Ov sve brojniji naraštaj pod peljanjem Julije Kornfeind, Martine Špiranec i Lukasa Kornfeinda se u prošlom ljetu posebno istaknula inovativnimi idejami i ponudami na internetskoj platformi Poljancev i su za različne prilike kroz ljeto, kako n.pr. Vazam, ljeto, Božić ili mesopust sastavili, snimili i stavili na svoj online kanal posebne prinose za dicu. Prva intencija je sigurno bila stvoriti mogućnost, da dica u grupi „Mladi Poljanci“ imaju mogućnost i za vrime lockdowna i kada nije moguće držati probe, i doma „jačiti, igrati, govoriti, tamburati“ na hrvatskom jeziku i tako držati kontakt s njimi. Ovi video clipi su posebno važni u pogledu na hrvatski jezik, jer mladim i najmladjim na dopadljiv i pedagoški profinjen način približavaju hrvatski jezik, odnosno dicu učvršćuju u hrvatskom jeziku. Uza to nisu samo za jedno društvo ili jedno selo, nego su bez granic dostupni za svakoga, i su u današnjem vrimenu važno sredstvo za našu dicu. „Ovi kratki prinosi su načinjeni za svakoga a su ujedno i povod i ohrabrenje da bi se i za dicu načinilo čuda već i da se to more napraviti na vrlo dopadljiv i šalan način“, veli Aleksandar Vuković u ime žirija.
Naraštajna grupa je u prošlosti bila jako aktivna i inovativna i u „analognom“ bavljenju folklorom a posebno i dičjimi igrami, zbrajalicami i jačkami, ke se sada moru najti i na online platformi grupe, koj svaki/a ima pristup. Kako je rekao glasnogovornik žirija, Aleksandar Vuković, za sada je još otvoreno kada i na kakov način će se predati ova nagrada. Na svaki način će to biti čim to budu dopušćale mjere oko korona pandemije.

MiniMetron za 2020. naraštajnoj grupi Mladi Poljanci
bottom of page