top of page

OTPOVIDANA sv. maša 29. 11. u 17:00

Poštovani & poštovane, na osnovi aktualnih corona-mjerov se ne more održati planirana sv. maša u Beču , ka je tribala biti ovu nedilju (29.11.) u 17:00 u Hrvatskom centru.
Dogovoreno je s farnikom Tomom Krojerom, da će - ukoliko bude moguće i corona-mjere budu dozvoljavale - održati još jednu sv. mašu u Hrvatskom centru. Termin ćemo onda posebno najaviti. OTPOVIDANA sv. maša 25. 10. u 17:00
Poštovani & poštovane, moramo Vas obavjestiti da je farnik Tome Krojer iz osobnih uzrokov  otpovidao najavljenu sv. mašu u Beču , ka je tribala biti ovu nedilju (25.10.) u 17:00 u Hrvatskom centru.

OTPOVIDANA sv. maša 29. 11. u 17:00
bottom of page