top of page

Veseo dičji mesopust u Beču

Subotu, 28. januara je bilo konačno opet tako daleko: Hvatski centar u Beču je piredio Dičji bal u maska!
Dvorana Fare sveti Florijan u petom bečkom kotaru je bila prepuna dice i njihovih roditeljev.
Mesopusnu zabav nisu samo pohodili zmaji, princeze, Batmani i pirati, nego i ognjobranci, else, puzipave i čuda drugih fantastičnih stvorenj u maska. Već od 70 dice je tancalo uz zvuke tamburaške grupe Mišmaš, bolje poznata pod imenom Lole, ki su imali poseban nastup i ime za Dičji bal. Foto: Ivan Lesić _photonebo_/ Igrale su se različne igre, od plesa oko stolcev do tombole, pri koj su svi dobili. Na ulazu u bal su svi dostali bon za fritu i piće, a bome moglo se piti i jisti čuda toga!
Animatorice iz dičjega programa Hrvatskog centra vodile su tanac kroz cijelu dvoranu, a to još nije bilo sve. Moraju se istaknuti i roditelji ki su imali zvanaredne maske. Foto: Ivan Lesić _photonebo_/
Kako je istaknula organizatorica Dičjega bala Jelena Tyran, je ov Dičji bal u maska bio najveći do sada, ča pokaže da su svi nakon pandemije željni druženja uživo, i roditelji i dica, jer su dica bila i najviše pogodjena za vrime pandemije.
Male maske su ipak najveći dobitniki ove po svemu uspješne priredbe, a velike čekaju mesopusni utorak, 21. februara u Hrvatskom centru uz Lole u originalnom sastavu, za odrasle. Galerija Hrvatske Novine Dobar dan Hrvati

Veseo dičji mesopust u Beču
bottom of page