top of page

43.000 eurov za bolnicu u Sisku

Izjava za medije


Beč/Požun/Sambotelj/Šopron/Željezno, 10.02.2021.


Privatna inicijativa gradišćanskih Hrvatov i prijateljev uz pokroviteljstvo Koordinacijskoga odbora hrvatskih društav i organizacijov je s 05. februarom o.lj. službeno zatvorila konto humanitarne pomoći u korist bolnice u Sisku, ka je teško uškodjena po potresu krajem prošloga ljeta.

Na kontu kod Raiffeisenbanke u Pandrofu su do 05. februara privatniki uplatili 43.000,00 eurov. Ti pinezi su naminjeni direktno za bolnicu u Sisku, a ćedu se simbolično predati u svečanom aktu u malom okviru u Veleposlanstvu RH u Beču, u srijedu, 17.02. 2021. (18:00). Po dogovoru s ravnateljem bolnice u Sisku, g. Tomislavom Dujmenovićem, pinezi ćedu se direknto poslati od pomoćnoga konta na konto bolnice.

Prikupljanje pinez je bilo pod nadzorom javnoga bilježnika mag. Andreasa Jandrišića iz javno bilježičnoga ureda Bajlicz & Partner u Borti.

Inicijatori ove humanitarne akcije ćedu simbolično predati ček veleposlaniku RH u Austriji, g. Danielu Glunčiću, uz nazočnost direktora banke, g. Johanna Mikule.

Po humanitarnoj akciji za Dičju bolnicu Klaićevu u Zagrebu, po razornom potresu na protuliće 2020. ljeta, je ovo druga nadregionalna pomoćna akcija gradišćanskih Hrvatov u korist jedne bolnice u Hrvatskoj s ciljem da se pomaže direktno i čim brže.

Pri primopredaji čeka, u srijedu, 17. februara 2021., u prostorija Veleposlanstva u Beču, ravnatelj Sisačke bolnice će se obratiti donatorom i najaviti zač predvidjaju koristiti ova sredstva.

U pogledu na člane Koordinacijskoga odbora iz Madjarske i Slovačke su hrvatska društva u Madjarskoj jur direktno po svojem odabiru nosila prikupljena sredstva u od potresa pogodjena područja. Humanitarna akcija gradišćanskih Hrvatov u Slovačkoj još teče i prikupljeni pinezi ćedu se u dogledno vrime isto predati bolnici u Sisku.U ime inicijative

Petar Tyran

Ljuba Palatin-Wild

Gabriela Novak-KarallComments


bottom of page