top of page

#flashmob: Medjunarodni dan materinskoga jezika

Hrvatski centar a s njim dv­o­jezična dičja grupa Viverica i Hrvatski akademski klub na Medjunarodni dan materinskoga jezika u centru Beča na Karlsplatzu ovom prigodom su za­jačili dičju hrvatsku „Mi smo male Viverice“ na notu „Hop skočit“ i narodnu iz Hatov „Lipa moja prva“.


photo by Petar Tyran

BEČ -- Obilježavanje Me­djunarodnoga dana materin­skoga jezika (engleski: Intern­a­tional Mother Language Day), ki se slavi 21. februara, UNESCO je proglasio 1999. ljeta. Generalna skupšćina Ujedi­nje­nih narodov priznala je rezolu­cijom ov praznik i odredila je 2008. ljeto za medjunarodno ljeto jezika. Praznik je nastao na inicijativu Bangladeša (biv­šega Istočnoga Pakistana). U toj državi 21. februara 1952. lj. održani su protesti u organi­za­ciji Pokreta za bengalski jezik, kada su policija i vojska ubile nekoliko studentov u Dhaki. Medjunarodni dan materin­skoga jezika redovno proslav­ljaju zemlje članice UNESCO-a kako bi promovirale jezičku i kulturnu raznolikost, ter već­jezičnost. Ideja da bi se i gradišćanski Hrvati u Beču spomenuli ovo­ga medjunarodnoga dana jezi­ka potekla je iz foklornoga an­sambla Kolo-Slavuj, točnije na nedavnoj generalnoj sjednici. Priključila se je i dvojezična č­uvarinca u Hrvatskom cent­ru Viverica, da se pokaže na to kako u centru Beča djeluje i funkcionora ovakova ustano­va. Nazočili i aktivno su su­djelovala društva i udruge pod istim ovim krovom u Schwi­n­d­gasse 14, dakle i člani Hrvat­skoga akademskoga klub kao i polazniki različnih hrvatskih jezičnih tečajev. Pod muzičkim peljanjem i pratnjom Marka Blažete dica i roditelji su jačili dvi zgora sp­o­­mentu hrvatske jačke a nazo­čila je predsjednica Hrvatskoga centra mag. Terezija Stojšić.Commentaires


bottom of page