top of page

HAK i Hrvatski centar raspisali medjunarodno umjetničko naticanje „100 LJET GRANICE“

Hrvatski centar

Hrvatski akademski klub


IZJAVA za MEDIJE

Beč, u junu 2021.


Oficijelno Gradišće slavi – i mnogi s njim. Naime, od 1921. ljeta, po plebiscitu, najmladja je savezna zemlja Austrije. „100 ljet Gradišće“ za gradišćanske Hrvat*ice znači „100 ljet granic“, to znači podiljenje na tri odnosno kasnije četire države.

Je to uzrok za slavlje i svečevanja ili za premišljavanje?


Mi – HAK i Hrvatski centar - smo za premišljavanje, ide nam za to da posmatramo ovo spomenljeto iz gledišća narodne grupe. Kakove su posljedice imale potezanje granic na narodnu grupu u cjelini, na medjusobne veze i skupno djelovanje? Bez dvoje je podjela na različne države i različne političke sisteme ostavila svoje trage u pogledu na jezični, kulturni i društvenopolitički razvitak.

Kako odnosno je li uopće bilo moguće skupno djelovanje i suradnja? Postoju skupne strategije u pogledu na gajenje, očuvanje i razvitak hrvatskoga jezika i kulture? Je li i kako, u kom pogledu je pristup susjednih držav Austrije (Češke, Madjarske, Slovačke) Europskoj uniji imao uticaj u tom pogledu na gradišćanske Hrvat*ice u cjelini? Kako jako i u kom obliku su se putem unutarnjih i vanjskih faktorov mogle prebroditi (te) granice? Kako jako i u kom obliku su takovi faktori – n.pr. tema izbjeglic i migracije, korona pandemija itd. – opet pojačali ili nanovič stvarali te iste ili nove granice?


Otvoreno naticanje s naslovom „100 ljet Granice“ pokušaj je najti umjetničke odgovore na ova i druga s ovim povezana pitanja.

Ovim umjetničkim naticanjem inicijatori želju pokrenuti sadržajnu raspravu umjetničkimi sredstvi na ovu temu. Zanimljivo će biti viditi, kako ćedu se postaviti pitanja i na ki umjetnički način ćedu biti oblikovani i realizirani.


Pinezne nagrade u ovom naticanju ne postoju, ni poredanje i vridnovanje – pred svim i zbog toga, jer je teško usporedjivati različne umjetničke oblike – i tako su svi/sve sudioniki*ce ujedno i dobitniki/ce. Sva na vrime pristigla djela bit ćedu prezentirana javnosti – analogno i/ili digitalno.


U prvom redu ide za otvoren diskurs, za živahnu i kreativnu izmjenu, za dialog i raspravu umjetničkimi sredstvi.


Naticanje je u svakom pogledu otvoreno i prikgranično: u pogledu na moguće sudionike, starost, pripadnost narodnoj grupi ili državi, vrst umjetnosti, umjetnički izražaj, medij, ….


Start u naticanje je kick-off priredba „100 ljet Granice“ u četvrtak, 01.07.2021. / 20:00 u Hrvatskom centru, u koj će Katarina Tyran kratkim referatom dati uvod u temu, a u sljedećoj skupnoj raspravi neka se radjaju pitanja i refleksije, ke bi mogle služiti kao podloga i temelj za daljnja „umjetnička“ razmišljanja.


Rok naticanja je do 15.10.2021. a suradjivati moru pojedinci ili grupe s maksimalno trimi djeli.


Opis naticanja, uvjeti za sudjelovanje, formulari itd. objavljeni su na internetskoj stranici HAK-a www.hakovci.org kao i Hrvatskoga centra www.hrvatskicentar.atKontakt za medije i daljnja pitanja:

Hrvatski akademski klub

Hrvatski centar

T: 01 504 63 54Comments


bottom of page