top of page

„Hatska tromedja“ je geslo dojdućega Hrvatskoga bala

Dojdući Hrvatski bal u Beču će stati pod geslom „Hatska tromedja“. Zgledat će se na Hrvate, ki živu u prikgranični regija u trokutu Austrije, Slovačke i Ugarske. Takozvani lajtmotiv je i ovput „Hrvati meet Schönbrunn“, su izjavili od Društva za podupiranje bečanske balske tradicije.


O detalji je rekao glavni organizator, Petar Tyran, da jur cijelo vrime djelaju na povezivanju tih držav toka trokuta. Sada su si mislili da je jur stara dob, dokle još bude Hrvatov onde.


Hatska regija će se zrcaliti u programu

A to se neka zrcali u različni točka bala. Prvić da se koncentrirano pozivaju ljudi iz te regije i da dojdu već ljudi ondanle na bal. A pravoda se neka i kaže u programu i muziki.

Planiraju posebno otvaranje, pri kom ćedu pokusiti uplesti običaje, muziku i tradiciju te regiju u jednu veliku overture-u. Pravoda će biti i folklor iz toga kraja kot i zabavna muzika.


Prilikom degustacije balskoga vina za Hrvatski bal 2024. u Beču; na rastoku Belihart u Novom Selu; s liva: Oti Belihart, Petar i Eva Tyran, Jelka Linzer, Štefan Vlašić i Štefan Novak


Balsko vino isto iz te regije

U medjuvrimenu da se je rodilo i dobro vino na Hati, ča nije tipična vinska regija. Jedan mlad vinogradar, Oti Belihart, da producira jako dobra vina. Vinar ima vinograde u Novom Selu, Jojzi i Binti.

Kreirao je i posebno vino, ko se zove „Belizzante“. Tako da su se odlučili i za balsko vino od toga vinara. U ostalom neka bude Hrvatski bal opet velika priredba s dobrim feedbackom, tako Petar Tyran.

Comments


bottom of page