top of page

Humanitarna akcija gradišćanskih Hrvatov za teško uškodjenu bolnicu u Sisku

Izjava za medije

Presseaussendung


Beč/Požun/Sambotelj/Šopron/Željezno, 30.12.2020.

Wien/Bratislava/Szombathely/Sopron/Eisenstadt, 30.12.2020Humanitarna akcija gradišćanskih Hrvatov u korist teško uškodjene bolnice u Sisku

Hilfsaktion der Burgenländischen Kroaten für das schwer beschädigte Krankenhaus in Sisak


Po ovom još gorjem, jačem i razornijem potresu u centralnoj Hrvatskoj, posebno u Petrinji i okolici Siska, obnovit i nastavit će se humanitarna akcija pomoći, ka je bila pokrenuta po velikom potresu u Zagrebu u marcu o.lj.

Reaktiviran je pomoćni konto pri Raiffeisen blagajni Pandrof.


Račun: BOLNICA SISAK

IBAN: AT70 3307 2000 0005 4379

SWIFT/BIC: RLBBAT2E072


Hrvatska društva i organizacije udružene u Koordinacijskom odboru GH su pokrovitelji ove spontane akcije pomoći, ka počinje s današnjim danom i će durati do kraja miseca januara 2021.

Proponenti akcije su se odlučili za pomoć ovoj tako jako uškodjenoj a konačno i evakuiranoj centralnoj bolnici u Sisku (kih 50 kilometrov južno od Zagreba), jer se jur pri prvoj ovakovoj akciji u novije vrime, naime za Dičju bolnicu Klaićevu, po razornom potresu u marcu 2020. pokazalo, da je brza i neposredna pinezna pomoć najdjelotvornija.


Koordinacijski odbor poziva i udružena društva i organizacije, a pred svim i privatnike da se čim brže i učinkovitije pridružu ovoj humanitarnoj akciji.

Prema potriboći će se akcija pomoći proširiti i na druge projekte.


Nositelji akcije su u medjuvrimenu stupili u kontakt s peljačtvom Sisačke bolnice da sklopu i potribni ugovor o predvidjenoj donaciji.

U ovu akciju je uključeno i Austrijsko veleposlanstvo u Zagrebu na čelu s veleposlanikom Markom Vuketićem kao i Veleposlanstvo RH u Austriji na čelu s veleposlanikom Danielom Glunčićem.Nach diesem noch stärkeren und verheerenderen Erdbeben in Mittelkroatien, das besonders die Städte Petrinja und Sisak stark getroffen hat, findet die Hilfsaktion nach dem großen Erdbeben in Zagreb im März 2020 eine Fortsetzung.

Das Hilfskonto bei der Raiffeisenbank Parndorf wurde reaktiviert:


Konto: BOLNICA / KRANKENHAUS SISAK

IBAN: AT70 3307 2000 0005 4379

SWIFT/BIC: RLBBAT2E072


Die im Koordinationsausschuss der Burgenländischen Kroaten zusammengeschlossenen Vereine und Organisationen sind die Initiator*innen dieser Spendenaktion, die mit dem heutigen Tag (30.12.2020) beginnt und bis Ende Jänner 2021 andauern wird.

Die Proponent*innen haben sich für eine Hilfsaktion zugunsten des schwer beschädigten und auch evakuierten zentralen Krankenhauses in Sisak (ca. 50 km südlich von Zagreb) entschieden, da bereits bei der Hilfsaktion für das Kinderkrankenhaus Klaićeva nach den Erdbeben in Zagreb im März 2020 klar wurde, dass schnelle und unmittelbare finanzielle Hilfe in solchen Situationen am wichtigsten und hilfreichsten ist.


Der Koordinationsausschuss der Burgenländischen Kroaten ruft alle Mitgliedsvereine und Organisationen, aber auch Firmen und Privatpersonen auf, diese Spendenaktion zu unterstützen und sich ihr anzuschließen.


Bei Bedarf wird diese Aktion auch auf andere Projekte ausgeweitet.

Die Initiator*innen dieser Spendenaktion haben sich bereits mit der Leitung des Krankenhauses in Sisak in Verbindung gesetzt, um eine Übereinkunft bezüglich der vorgesehenen Spende zu vereinbaren.


Diese Aktion wird auch seitens der Österreichischen Botschaft in Zagreb, unter der Leitung von Botschafter Markus Wuketich, sowie seitens der Botschaft der Republik Kroatien in Österreich unter der Leitung von Botschafter Daniel Glunčić begleitet und unterstützt.

Comentarios


bottom of page