top of page

Izlet Dičje grupe “Viverica” u Filež

Dičja grupa Viverica je 13. junija organizirala završni izlet u Gradišće i ov put je pohodila dvojezičnu čuvarnicu u Filežu, kade imaju neke Viverice svoje korijene. Ovo je dio sada jur dugoljetne tradicije kade Viverica pohodi dvojezične čuvarnice u Gradišću, kako bi se i roditelji i dica upoznali s njevim djelovanjem, a i da bi odgojitelji:ce razminjil:e iskustva.


Kako je Viverica brojčano mala čuvarnica na izlet su svenek pozvani roditelji, braća i sestre, stari stariji tr prijatelji:ce kako bi se svi još bolje upoznal:e, ali i pominal:e o zajednički tema, o dvojezičnom odgoju, manjinskom angažmanu, a na koncu prebavil:e skupa čas u opuštenoj atmosferi. Svako ljeto roditeljski odbor organizira skupni izlet, obično autobusom, ča je svenek poseban doživljaj za dicu i odrasle, a i nova prilika za skupno iskustvo.


U Filežu su naša dica, uz muzičkoga pedagoga Marca Blažetu, pokazala najdraže jačke i tance, a na koncu su im se priključila i fileška dica ča je zaokružilo ov susret. Jako ganutljivo je bilo da su fileška dica i odgojiteljice pripravile za svaku Vivericu papirnatoga metulja s čokoladom i porukom “Lipo je bilo s tobom!” Po ugodnom druženju u čuvarnici, Viverice su bile na obližnjem rastoku kade su po objedu predškolska dica pripravila mali prigodni program za sve nazočne.

U Viverici se na jesen minjaju generacije, pa će dojti 6 novih malih Viveric pripravnih za nove avanture. Neke od njih su nam se jur pridružile i na ovom izletu.

Comments


bottom of page