top of page

Nova internetska stranica Hrvatskoga centra online!


Konačno se mogao završiti veliki projekt nove internetske stranice Hrvatskoga centra u Beču, i od 28.07.2020. je stranica postavljena u WorldWideWeb i tim javno dostupna.

Nova Centar-stranica je bila već nego potribna, jer je postojeća stranica bila zastarana i ni u kom pogledu već nije odgovarala – niti po izgledu i obliku, niti po funkcionalnosti, niti po opsegu, …


Izdjelanje nove stranice se pak pokazalo zahtjevnije nego se mislilo iz početka, i vrimenske plane tribalo je nekoliko puti „adaptirati“, kako je tribalo adaptirati oblik stranice prema sadržaju, a ponekad i obrnuto – kada su to tehničke mogućnosti ograničile.

Konačni oblik stranice je „vlašći“ produkt Centra, odnosno cijeloga teama, ki je realizirao ov projekt – i grafički i sadržajno, od koncepta i postavljanja strukture do sastavljanja i skupljanja tekstov, do ilustracije i prijevodov. Tim je to bila i neka vrst samoobrazovanja, samoškolovanja, a svakako learning by doing.

Nova stranica je u potpunosti dvojezična – znači postoji u hrvatskoj i u nimškoj verziji – i predstavlja Hrvatski centar u Beču u cjelini i cijeloj širini djelovanja kao središnju i krovnu organizaciju Hrvatov u Beču. Tako nudja ne samo informacije nego i već mogućnosti interakcije s korisniki (mogućnost komentarov uz visti i priredbe, kontaktni formular, formular za aboniranje newslettera, pristupnica za članstvo itd.), a naravno i sve oblike socijalnih medijev kao Facebook, Instagram i Youtube, kade je Hrvatski centar zastupan s vlašćimi portali.

Osnovni sadržaj je preuzet iz stare stranice, aktualiziran i proširen za dodatne rubrike, kako se proširilo i djelovanje Centra u prošli ljeti. Tako se uz osnovne informacije o Centru, najavu priredab i aktualnih visti najdu rubrike Centar.Kultura, Centar.Obrazovanje, Centar.Politika, Centar.Društva, Centar.Service, svaka opet s nekoliko podnaslovi. Veliko poglavlje je posvećeno „gradišćanskim Hrvatom“ - povijesti, položaju i aktualnoj situaciji, uz preporuke daljnje literature kao i korisnih linkov.

Na novoj stranici se u posebnoj rubriki moru najti i svi teksti kao i audio-snimke „Klepija – maloga štroka s velikom trubom“.

Svakako je nova stranica „živa i aktivna“ pa se na njoj i nadalje djela, a postoji i stalna mogućnost aktualiziranja i dodavanja novih sadržajev.

Razvoj, realizacija i dizajn internetske stranice: Phillip Hauck-Tyran, Mihael Pranjić, Jelena Tyran

Redakcija: Gabriela Novak-Karall, Nika Račić, Jelena Tyran, Katarina Tyran, Petar Tyran

コメント


bottom of page