top of page

Povodom nagle smrti Antonia Sammartina...

Izjava za medije

Hrvatski centar

Beč, 21. novembra 2021.


Nenadijano nas je dostigla vist o nagloj smrti Antonia Sammartina, istaknutoga i neumornoga društvenoga i kulturnoga aktivista med moliškimi Hrvati, osnivača i dugoljetnoga predsjednika Zaklade "Agostina Piccoli" u Mundimitru.


Stoprv je prošlo par tajedan da smo bili gosti na seminaru Djelatne zajednice slavenskih manjin unutar FUEN-a — ovput u organizaciji hrvatske Zaklade »Agostina Piccoli« u Mundimitru u južnoj Italij. Ov seminar je završio vrlo uspješno s opcijom na politički dijalog med susjednimi Republikami Italijom i Hrvatskom da bi se poslužili i uticaja i ugleda Antonia Sammartina, ki je neumorni aktivist za svoju narodnost u Italiji i za koga se u medjuvrimenu zna širom Europe. A tim se zna i za moliške Hrvate i za njeve cilje i borbu da budu priznati kao narodna grupa u Italiji, ča bi uključilo i odredjena prava.

Pri tom mu je bila jako na korist dugoljetna suradnja s gradišćanskimi Hrvati ali posebno i s Hrvatskim centrom u Beču, ki se u minuli ljeti vehemento zalagao za to, da moliški Hrvati budu priznati u FUEN-u i primljeni kao člani — ča se je konačno i ostvarilo pri kongresu 2018. ljeta u Leeuwardenu (Nizozemska).

Drugi korak je bio, da redovni seminar Djelatne grupe slavenskih manjin bude kod moliških Hrvatov. To je se je takaj ugodalo u jesen ovoga ljeta - bio je predvidjen još za lani ali se zbog pandemije morao odgoditi. I pri tom je kumovao Hrvatski centar čija suradnja sa Sammartinom i moliškimi Hrvati siže najzad jur daleko već od dvajset ljet. Jedan od vrhuncev i trajni uspili projekti je nastup mlade moliškohrvatske muzičke grupe KroaTarantata na tradicionalnom Hrvatskom balu u Parkhotelu Schönbrunn, ali i pri drugi istaknuti priredba u prostorija Hrvatskoga centra (prezentacije različnih knjig i djelovanja Zaklade "Agostina Piccoli"). Ova suradnja je postala fiksna točka u kulturnom i društvenom životu hrvatske zajednice u Austriji a takaj i u Italiji.


Na tomu se željimo najsrdačnije zahvaliti Antoniu Sammartinu, čija nagla smrt nas je diboko potresla. Zapravo nam falu riči i još ni u najmanjem moremo ocijeniti koliko će on faliti svojim najbližim u Mundimitru, ali i cijeloj hrvatskoj zajednici u Moliseu u Italiji, kako ni ne znamo koliko će faliti u odnosi s brojnimi državnimi i nevladinimi ustanovami i institucijami u Hrvatskoj, a ne na zadnje koliko će faliti nam u privatni, društveni i službeni odnosi moliških Hrvatov u Italiji s gradišćanskimi Hrvati u Austriji.

Sada ostaje samo ufanje u mladu generaciju - zniknulo je sime, ko je zasadio i nosi plode. Ufamo se da će to i dalje rasti u generaciji mladih aktivistov, da čim već njih doraslo ovim cipelam, ke je nosio Antonio Sammartino, da ih ima ki ćedu dalje moći nastaviti put, kim je zakoracao Antonio Sammartino u korist cijele moliškohrvatske zajednice.

Zbogom, veliki naš prijatelj Antonio!


U ime Hrvatskoga centra

Petar Tyran i Gabriela Novak-Karall

Commentaires


bottom of page