top of page

Preminuo Hanzi Gabriel u 81. ljetu života

Povodom smrti Hanzija Gabriela, velikana tamburaške muzike med Koruškimi Slovenci i odlikovanoga kulturnom nagradom Hrvatskoga centra u Beču "Metronom" za 2010. ljeto.

Danas je stigla turobna vist, da je po dužem bolovanju, i tjelovnom i duhovnom oslabljenju, preminuo Hanzi Gabriel u 81. ljetu života u staračkom domu u Beču.

Hanzi Gabriel potiče iz slovenske seljačke obitelji u Št. Janžu v Rožu (St. Johann im Rosental). Njegova obitelj je doživila tešku sudbinu za vrime Drugoga svitskoga boja, jer su njegovi skupa s njim 12.04.1942. deportirani u Frauenaurach, u Nimškoj, kade su morali ostati do septembra 1945., da bi se mogli vrnuti na domaću grudu u južnu Korušku.

U svojem rodnom zavičaju se - uz crikvenu muziku i kantorstvo - posebno bavio i tamburaškom muzikom i more se ga mirno gledati "duhovnim ocem" tamburaštva u Koruškoj. Tu svoju strast i to svoje znanje je dalje gajio i u Beču, kamo se preselio 1964. ljeta, da bi na tadašnjoj Akademiji za muziku i primijenjenu umjetnost studirao crikvenu muziku i kompoziciju, kade je i diplomirao 1968. ljeta.

Za njegove zasluge na području tamburaštva, a pred svim i u povezivanju slovenskih tamburaških orkestrov iz Koruške i Beča s onimi u Gradišću, a ne na zadnje i za usku i plodnu suradnju s folklornim ansamblom Kolo Slavuj odlikovan je kulturnom nagradom Hrvatskoga centra u Beču »Metron« za 2010. ljeto.

Hanzi Gabriel, ki je lani svečevao svoj 80. rodjendan, bio je organist, kantor, zborovodja, pjevač u zboru Theatra an der Wien, peljač i mentor različnih tamburaških ansamblov u Koruškoj i u Beču, aranžer i kompozitor, kao i autor knjige »Po sledeh tamburaštva na Koroškem« (2005.). Imao je odlične veze hrvatskim tamburaškim grupam širom Gradišća i je usko suradjivao n.pr. s tamburaškim orkestrom »Ivan Vuković«, s Tamburicom Štikapron kao i s folklornim ansamblom Kolo-Slavuj. Veliki cilj mu je bio i želja da realizira cijeli red muzičkih projektov skupa s hrvatskimi tamburaškimi i drugimi muzičkimi grupami i ansambli, ča mu se zbog zdravstvenih uzrokov ipak nije do kraja ugodalo.

Hanzi Gabriel je aranžirao i komponirao bezbroj kusićev za tamburaške sastave, a vrhunci njegovoga djelovanja se moru najti u zbirki “Melodije” (1982.), to su pjesme Milke Hartmann, ke je on harmonizirao odnosno oglazbio. 2008. je izašla brošura »25 let Fermata« o tamburaškom sastavu Koruških Slovencev u Beču, čiji je bio osnivač, dugoljetni peljač a na kraju i mentor.

Na njegovu inicijativu i pod njegovim peljačtvom je izvedena slovenska praizvedba "Hrvatske maše" Hanesa Lasakovica, 2007. u Železnoj Kapli, a ljetodan kašnje je izvedbu ove maše (u crikvi Servitov/Servitenkirche u Beču) pokrenuo kao skupni projekt ansambla "Kolo-Slavuj" i ansambla "Fermata" prilikom 25-ljetnoga postojanja ovoga ansambla.

Žiri za dodjelu nagrade "Metron" svojom odlukom željio je odlikovati Gabrielovo zalaganje za svoju narodnu grupu kao i za ostale manjine u Austriji i željio je nagraditi njegov kulturno-politički angažman u povezivanju pred svim koruških Slovencev i gradišćanskih Hrvatov.


S odlaskom Hanzija Gabriela gradišćanski Hrvati su izgubili velikoga prijatelja, a Hrvatski centar vjernoga gosta i dobronamjernoga suborca.

Comentarios


bottom of page